Semafor kształtowy


  Zwroty na literę: "S"

 A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W Y Z Ż            

Salonka Bieruta

- wagon salonowy (typu, 26W)  czyli wagon serii Ashx01 do dyspozycji dygnitarzy PRL-u i samego prezydenta Bolesława Bieruta, który w latach 1947-1952 był jego wagonem reprezentacyjnym

Samochód kolejowy

- to mała, ręcznie napędzana drezyn służąca do kontroli toru lub samochody osobowe dostosowane do jazdy po torach kolejowych (inspekcyjny)

Samochód sieciowy

- samochód specjalistyczny do prac sieciowych z możliwością jazdy po torach

Samoczynnie opadająca deska

- chodzi tu o deskę w toaletach starszych wagonów, które w trakcie jazdy samoczynnie opadały

Sączek skarpowy

- to płytki drenaż podziemny, który zapobiega rozmywaniu skarpy w wyniku działania wód opadowych w systemie odwadniania torowiska

Sekcja eksploatacji 

- nazwa działu wchodzącego w skład organizacji, zakładu pracy itp. (np. nazwa siedziby Sekcji Eksploatacji PLK)

Sekcjonowanie podłużne

- to podział elektryczny sieci jezdnej (trakcyjnej) na tym samym torze

Sekcjonowanie sieci

- to taki podział sieci trakcyjnej na odcinki, które są wzajemnie od siebie odizolowane pod względem elektrycznym

Semafor drogowskazowy

- jeżeli ze względu na warunki ruchowo-torowe nie wystarczą semafory wjazdowe lub wyjazdowe, to stosuje się dodatkowo semafory drogowskazowe, które mają na celu bliżej określić drogę przebiegu pociągu

Semafor karzełkowy

- to rodzaj sygnalizatora niskiego, którego światła sygnałowe są umieszczone na jego fundamencie

Semafor kształtowy

- semafor zazwyczaj ustawiony na wysokich masztach, na których są ramiona (jedno lub dwa) w kształcie lizaków, a ich położenie wskazuje odpowiedni sygnał dla drużyn trakcyjnych

Semafor na bok

- semafor świetlny lub kształtowy, na którym jest wyświetlony sygnał wskazujący WOLNĄ DROGĘ ZE ZMMNIEJSZONĄ PRĘDKOŚCIĄ dla drużyn trakcyjnych (sygnał powtarzany słownie przez drużynę trakcyjną)

Semafor na dwa

- semafor kształtowy, na którym są dwa ramiona odchylone od poziomu na 45 stopni, wskazujący sygnał WOLNA DROGA ZE ZMMNIEJSZONĄ PRĘDKOŚCIĄ dla drużyn trakcyjnych

Semafor na dwa

- semafor świetlny, na którym są wyświetlone dwa światła, wskazujący sygnał WOLNA DROGA ZE ZMMNIEJSZONĄ PRĘDKOŚCIĄ dla drużyn trakcyjnych (sygnał powtarzany słownie przez drużynę trakcyjną)

Semafor odstępowy

- są to semafory umieszczone na szlaku z Samoczynną Blokadą Liniową, a słupy tych semaforów w całości są malowane na biało i mogą być samoczynne sterowane przez SBL lub sterowane z posterunku odstępowego

Semafor otwarty

- semafor ustawiony na WOLNĄ DROGĘ

Semafor ramienny

- semafor zazwyczaj ustawiony na wysokich masztach, na których są ramiona (jedno lub dwa) w kształcie lizaków, a ich położenie wskazuje odpowiedni sygnał dla drużyn trakcyjnych

Semafor świetlny

- to rodzaj sygnalizatora, którego światła sygnałowe są umieszczone na wysokim słupie (konstrukcji wsporczej)

Semafor wjazdowy

- to semafor ustawiony przed stacją, mijanką, posterunkiem odgałęźnym i bocznicowym do sygnalizowania wjazdów z torów szlakowych

Semafor wyjazdowy

- to semafor ustawiony przy torach stacyjnych, który sygnalizuje wyjazd ze stacji na szlak

Semafor zamknięty

- semafor ustawiony na STÓJ

Semafory niesamoczynne

 - to semafory, których ustawienie odpowiednich sygnałów obsługuje pracownik nastawni, a ich słupy są pomalowane w czerwone i białe pasy

Semafory nietypowe

- to semafory, które są stosowane do odwołania np. dopuszczone do stosowania na podstawie starej sygnalizacji

Semafory osłonne

 - są to semafory, które ustawia się na szlaku dla osłony miejsca, w którym krzyżują się w jednym poziomie dwie linie kolejowe, np. linii kolejowej z inną linią, z mostem zwodzonym lub z innym miejscem, które wymaga osłony tego miejsca, aby zachować bezpieczeństwo ruchu

Semafory permisywne

- to semafory samoczynne, które maszynista pomimo wyświetlanego sygnału S 1 - Stój na tym semaforze może go pominąć i jechać dalej z prędkością do 20 km/h po uprzednim zatrzymaniu się podaniu sygnału „Baczność” i upewnieniu się, że w zasięgu wzroku za semaforem nie ma przeszkody do jazdy

Semafory półsamoczynne

- to semafory, których ustawienie odpowiednich sygnałów obsługuje pracownik nastawni, a ich słupy są pomalowane w czerwone i białe pasy

Semafory samoczynne

- to semafory, które są sterowane przez urządzenia sterowania ruchem kolejowym i ich słupy są pomalowane na biało

Semafory trzyramienne

- rzadko stosowane w Polsce semafory kształtowe do lat 50-tych, które posiadały trzy ramiona i spełniały rolę informacyjną dla maszynisty o kierunku ruchu pociągu, co zmuszało go do samodzielnego dostosowania prędkości

Semafory zaporowe

- na stacjach stosuje się przy torach, na które odbywają się zasadniczo tylko wjazdy pociągów, a tory te są zakończone kozłem oporowym, co jest jednoznaczne z miejscem zakończenia przebiegu dla pociągu

Siada napięcie

- jeżeli spada napięcie w sieci trakcyjnej poniżej 3000 Volt

Sieć bez tajemnic

- mapa interaktywna linii kolejowych dostępna dla wszystkich w internecie

Sieć jezdna

- to ta część sieci trakcyjnej, czyli zespół przewodów z konstrukcjami wsporczymi, łącznie z elementami mocującymi i niezbędnym osprzętem, służących do zasilania energią elektryczną elektrycznych pojazdów trakcyjnych i jest odpowiedzialna za współpracę elektryczną i mechaniczną z pantografami pojazdów trakcyjnych

Sieć łańcuchowa

- jeden z rodzajów (mocowania) sieci jezdnej

Sieć napowietrzna

- inaczej trakcyjna, czyli zespół przewodów i szyn kolejowych, służących do zasilania energią elektryczną elektrycznych pojazdów trakcyjnych

Sieć oblodzona

- przewody jezdne pokryte lodem, który uniemożliwia właściwy styk pomiędzy przewodem a pantografem

Sieć PKP

- pajęczyna torów pokrywająca obszar Polski

Sieć płaska

- jeden z rodzajów (mocowania) sieci jezdnej

Sieć powrotna

- część sieci trakcyjnej złożona z szyn kolejowych oraz ich połączeń elektrycznych przewodzących prąd trakcyjny służących do odprowadzenia prądu od elektrycznego pojazdu trakcyjnego do podstacji trakcyjnej.

Sieć powrotna

- to tory kolejowe, do których dochodzą kable powrotne przewodzące prąd trakcyjny łącząc go z podstacją trakcyjną

Sieć półskompensowana

- sieć jezdna podwieszona na słupach trakcyjnych z jednej strony naprężona ruchomo, co powoduje jej kompensację

Sieć skompensowana

- sieć jezdna podwieszona na słupach trakcyjnych z obu stron naprężona ruchomo, co powoduje jej kompensację

Sieć trakcyjna

- czyli zespół przewodów i szyn kolejowych, służących do zasilania energią elektryczną elektrycznych pojazdów trakcyjnych

Sieć uszyniająca

- to zespół uszynień indywidualnych i uszynień grupowych, które powodują, że prąd trakcyjny popłynie na podstację trakcyjną

Siedzi na budzie

- np. dyżurny ruchu siedzi w swoim pomieszczeniu biurowym

Siedzieć na radiu

- słuchać radiotelefonu i być w jego zasięgu

Sigma tabor

- spalinowy zespół trakcyjny 2-członowy SN83

Sigma tabor

- spalinowy zespół trakcyjny SN82

Silnik dojazdowy

- w przypadku awarii jest możliwość dojechania lokomotywy elektrycznej do miejsca gdzie jest sieć trakcyjna - do tego jest używany agregat prądotwórczy

Silnik trakcyjny

- silnik elektryczny umieszczony na zestawach kołowych, który za pomocą przekładni zębatej napędza je

Silos węglowy

- płaska budowla bez zadaszenia na terenie lokomotywowni służąca do składowania węgla

Sito suchoparne

- osuszacz pary

Skaner kolejowy

- jest to urządzenie do prześwietlania promieniami RTG składów pociągów towarowych na przejściach granicznych

Skaner pociągu

- pociągi Pendolino podczas przejazdu przez odpowiednie urządzenie (TrainScanner w kształcie zewnętrznej bramy) są poddawane ocenie stanu technicznego, pantografów, podwozia i poszycia składu przez kamery i lasery 3D, które umożliwiają automatyczną ocenę ich stanu

Skaner RTG

- jest to urządzenie do prześwietlania promieniami RTG składów pociągów towarowych na przejściach granicznych

Skład manewrowy

- to tabor sprzęgnięty z pojazdem trakcyjnym, który jest użyty do wykonywania pracy manewrowej

Skład opału

- miejsce, którego zadaniem jest przechowywanie zapasu węgla i jego podawanie na parowozy

Skład po opuszczeniu

- skład pociągu po wyjściu wszystkich pasażerów

Skład pociągu

- to kompletnie zestawiony tabor, wagony bez czynnej lokomotywy, przygotowany, jako pociąg lub znajdujący się w pociągu

Skład podwojony

- o dwóch lokomotywach zastosowanych do prowadzenia pociągu

Skrajnia budowli

- ustalona przestrzeń, która powinna być wolna od budowli inżynierskich, urządzeń i części stałych budowli, maszyn i urządzeń

Skrajnia kolejowa

- jest to linia, poza którą nie może się znajdować (wystawać) żadna część budynku (skrajnia budowli), lub wagonu albo lokomotywy (skrajnia taboru)

Skrajnia taboru

- ustalony wymiar taboru, w którym muszą się zmieścić wszystkie jego części i poza który nie powinna wystawać żadna część taboru i ładunku

Skrócić czas jazdy

- sygnał podany przez dyżurnego za pomocą trójkątnej tarczy z literką „S”, co znaczy dla maszynisty, aby skrócił czas jazdy pociągu do następnego posterunku następczego

Skrytki automatyczne

- automatyczne, które pozwalają w budynku dworcowym na przechowywanie na określony czas bagażu podróżnego

Skrzynia blokowa

- to obudowana skrzynia, w której znajduje się zespół urządzeń elektromechanicznych, który umożliwia obserwowanie stanów poszczególnych bloków i uzależnia wszystkie czynności wykonywane przez obsługę i zapewnia bezpieczeństwo ruchu kolejowego

Skrzynia na wodę

- tender parowozu

Skrzynia ogniowa

- to palenisko na parowozie - część pieca lub kotła, w którym odbywa się spalanie węgla lub mazutu (kiedyś)

Skrzynia zależności

- część wchodząca w skład urządzenia mechanicznego scentralizowanego nastawiania zwrotnic

Skrzyżowanie torów

- jest to przecięcie dwóch torów w jednym poziomie, jednak bez możliwości przejazdu taboru na drugi tor

Słoik na ciepło

- posiłek regeneracyjny otrzymywany w ramach służby w formie zupy, pulpetów itp. w słoiku, który grzało się na kolektorze lokomotywy spalinowej lub na grzejniku elektrycznym w lokomotywie elektrycznej

Słup wody

- inaczej żuraw wodny, czyli urządzenie służące do dostarczania dużej ilości wody do tendra lokomotywy parowej

Słupek interaktywny

- możliwość obejrzenia szlaku LHS (wg kilometrów) nie ruszając się od komputera. Wystarczy wybrać jeden z blisko czterystu kilometrów LHS, aby obejrzeć jak on wygląda w rzeczywistości

Słupy trakcyjne

- to słupy metalowe, betonowe, bramowe służące do podwieszona elektrycznej sieci trakcyjnej

Snuje się

- pociąg pojechał i bardzo powoli jedzie

Soczewka Fresnela

- rodzaj soczewki stosowanej w sygnalizatorach elektrycznych. Jest to soczewka składająca się z koncentrycznych pierścieni, (przez co jest cieńsza i lżejsza) skonstruowana w 1822 roku przez Fresnela

Soczewka pierścieniowa

- rodzaj soczewki Fresnela stosowanej w sygnalizatorach elektrycznych. Jest to soczewka składająca się z koncentrycznych pierścieni, (przez co jest cieńsza i lżejsza) skonstruowana w 1822 roku

Soczewka schodkowa

- rodzaj soczewki Fresnela stosowanej w sygnalizatorach elektrycznych. Jest to soczewka składająca się z koncentrycznych pierścieni, (przez co jest cieńsza i lżejsza) skonstruowana w 1822 roku

Spacer przez skład

- sytuacja, gdy maszynista źle obsługiwał hamulec Knora i przeładował przewód główny to musiał iść przez cały skład i luzować ręcznie wszystkie wagony

Spadek po PKP

- lokomotywa, którą otrzymał przewoźnik od PKP

Spadek przejazdu

- zwiększenie czasu jazdy danego pociągu na danej trasie

Spalinowe badanie sieci

- lokomotywa spalinowa jadąca pod siecią trakcyjną

Spalinowóz Manewrowy

- lokomotywa spalinowa przystosowana do pracy manewrowej (SM)

Spalinowóz Pasażerski

- lokomotywa spalinowa przystosowana do prowadzenia pociągów pasażerskich (SP)

Spalinowóz Towarowy

- lokomotywa spalinowa przystosowana do prowadzenia pociągów towarowych (ST)

Spalinowóz Uniwersalny

- lokomotywa spalinowa przystosowana do prowadzenia pociągów pasażerskich i towarowych (SU)

Spisywacz wozów

- kiedyś, a dziś odprawiacz wagonów spisujący wagony w pociągu

Splot czteroszynowy

- tam gdzie nie można zastosować toru trójszynowego, gdyż różnica szerokości między prześwitem np. europejskim a radzieckim jest zbyt mała, by można było stosować tor trójszynowy stosuje się splot czteroszynowy i tak pociągi o rozstawie 1435 mm korzystają z szyn wewnętrznych, a pociągi o szerokości 1520 mm z szyn zewnętrznych

Splot trójszynowy

- tam gdzie różnica szerokości między prześwitem jednej szerokości toru nie koliduje z inną szerokością, to stosuje się trzecią szynę w torze. Jedna z nich jest wspólna dla obu szerokości toru

Spoina termitowa

- spoina szyn wykonana za pomocą zgrzewania termitowego

Spokojność jazdy

- to pociąg jadący po torze kolejowym, którego parametry geometryczne nie powodują nadmiernych drgań na skutek przyspieszeń, które by wpływały niekorzystnie na pasażera

Spolonizowana lokomotywa

- zagraniczna lokomotywa dopuszczona w Polsce do eksploatacji na liniach kolejowych zarządzanych przez autoryzowanych zarządców infrastruktury

Spona iglicowa

- urządzenie do zamykania i unieruchamiania iglic zwrotnicowych w rozjazdach

Spotykać pociąg

- w odniesieniu do dyżurnego ruchu, którego obowiązkiem było kiedyś wyjść do przejeżdżającego przez jego stację pociągu

Spotykać pociąg

- kiedyś dyżurny ruchu miał obowiązek do wyjścia na peron (na spotkanie z pociągiem), gdy zbliżał się do niego pociąg i obserwował go do momentu zobaczenia jego sygnałów końcowych

Sprawdzić czas

- sprawdzenie ustawień zegarków np. pomiędzy maszynistą a dyżurnym ruchu lub kierownikiem pociągu

Sprężysta łapka

- element Skl-12 przytwierdzania dociskający szynę do podkładu, który ma właściwości tłumiące drgania spowodowane wibracjami powstałymi na skutek przejazdu taboru

Sprzęg hamulcowy

- sprzęg do połączenia z innym w postaci węża elastycznego podłączonego z jednej strony do kurka odcinającego a z drugiej do główki umożliwiającej ich łączenie

Sprzęg łańcuchowy 

- podobny do śrubowego stosowany w kolejach wąskotorowych

Sprzęg niesztywny

- sprzęg pojazdów trakcyjnych i wagonowy, który po sprzęgnięciu jego głowice mają możliwość pionowego ruchu względem siebie

Sprzęg orczykowy 

- sprzęg niesamoczynny stosowany w kolejach wąskotorowych

Sprzęg Scharfenberga 

- automatyczny sprzęg od Voith Scharfenberg, który umożliwiają szybkie i bardzo sprawne łączenie wagonów. Nie wiszą pomiędzy wagonami żadne kable, wszystko przechodzi przez ten sprzęg (stosowany w jednostkach elektrycznych)

Sprzęg śrubowy

- sprzęg niesamoczynny stosowany w kolejach normalnotorowych rozpowszechniony w Europie

Sprzęgło elektryczne

- to urządzenie elektromechaniczne, które w razie pojawienia lub zaniku napięcia w obwodzie elektrycznym sprzęgła powoduje samoczynną zmianę sygnałów na semaforach kształtowych

Spychać skład

- pchać skład pociągu wagonami do przodu np. odstawiając go na bocznicę

Srebna Strzała

- elektryczny zespół trakcyjny serii 19WE to produkt spółki Newag S.A. (w pierwotnej, srebrnej malaturze producenta)

Srebrna Strzała

- duński spalinowy zespół trakcyjny typu DSB MA używany w LKR

Srebrna strzała

- spalinowy zespół trakcyjny produkcji duńskiej serii DSB MA w latach 1963-1966 stacjonował także w lokomotywowni w Czerwieńsku

Stacja docelowa

- stacja przeznaczenia kursowania pociągu, czyli końcowa

Stacja graniczna

- to obsługiwana stacja manewrowa, na której odbywa się przekazywanie na obcy zarząd i przyjmowanie wagonów z obcego zarządu sąsiedniego kraju

Stacja kolejowa

- to posterunek ruchu gdzie pociągi mogą rozpoczynać i kończyć swój bieg, krzyżować się, zmieniać kierunek jazdy itp. - czyli muszą posiadać tor główny zasadniczy i przynajmniej jeden tor główny dodatkowy

Stacja końcowa

- stacja przeznaczenia kursowania pociągu, czyli docelowa

Stacja leży

- stacja znajduje się (dosłownie) pomiędzy np. stacją A i stacją B

Stacja manewrowa

- to stacja towarowa, która wykonuje wyznaczonymi lokomotywami manewrowymi zadania w zakresie obsługi stacyjnych i liniowych punktów ładunkowych znajdujących się w jej rejonie, a także zadania związane z przyjmowaniem, rozrządzaniem, zestawianiem i wyprawianiem pociągów towarowych

Stacja obsługi

- stacja towarowa wykonująca pomocniczo zadania stacji manewrowej zatrudniająca lokomotywy normowane na stacji manewrowej

Stacja obsługiwana

- to stacja towarowa, na której jest lokomotywa manewrowa do prac manewrowych, które można także wykonywać lokomotywą pociągową

Stacja piętrowa

- stacja kolejowa, na której układ torów jest w dwóch poziomach (nad sobą)

Stacja położona

- stacja nie leży (dosłownie), a która znajduje się pomiędzy np. stacją A i stacją B

Stacja pomp

- to zespół instalacji, która pobiera wodę z ujęcia (np. rzeki), skąd trafiała (pompowana jest) do wieży ciśnień i dalej, na dworzec, do stacyjnych żurawi wodnych lokomotyw lub awaryjnie do wodociągów

Stacja przeznaczenia

- stacja docelowa kursowania pociągu, czyli końcowa

Stacja rozrządowa

- to stacja manewrowa przeznaczona do rozrządzania składów pociągów towarowych i zestawiania pociągów towarowych

Stacja wodna

- zespół wszystkich urządzeń na stacji, służących do zaopatrzenia w wodę parowozów i do potrzeb gospodarczych jak: pompownie, wieże ciśnień lub hydrofory, żurawie wodne, hydranty, ujęcia źródeł wody, studnie kopane i wiercone zasilające pompy wodą, przewody ssawne, tłoczne i rozprowadzające, oraz składy paliwa (twardego lub płynnego) przeznaczonego do potrzeb stacji wodnej

Stacje krańcowe

- pod względem ruchu pociągów są to stacje początkowe i końcowe dla danego pociągu

Stacje na żądanie

- ostatnio (od 2019 roku) koleje wprowadzają stacje, na których postój jest na żądanie

Stacje pośrednie

- pod względem ruchu pociągów są to stacje, które znajdują się między stacjami krańcowymi

Stacje pośrednie

- stacje znajdujące się na danej trasie pomiędzy dwoma stacjami

Stacje styczne

- stacje na granicach, na których dokonuje się przeładunku towarów i zmiany wózków lub rozstawu osi

Stacji emerytura

- ostatnia służba maszynisty i dojechaliśmy do (stacji) emerytura

Staczanie wagonów

- puszczanie wagonów z górki rozrządowej

Stać na boku

- stać pociągiem (lokomotywą luzem) na bocznych torach stacyjnych dodatkowych

Stać na drajszubie

- stać na obrotnicy

Stadler Flirt

- wyprodukowany przez szwajcarską firmę Stadler Rail w podwarszawskich Siedlcach - elektryczny zespół trakcyjny serii EN75

Stal Hadfielda

- specjalna stal manganowa stosowana w kolejnictwie do wykonywania najbardziej narażonych na zużycie elementów rozjazdów i skrzyżowań torów o podwyższonej wytrzymałości i trwałości

Stalowe szlaki

- linie kolejowe

Stalowy Pęcherz

- dość popularny elektryczny zespół trakcyjny serii EN57

Stały obieg

- regularne kursowanie pojazdu w stałym numerze pociągu

Stan bezpieczny

- jest to stan systemu przejazdowego, który skutkuje załączeniem ostrzegania, czyli wszystko na przejeździe musi być OK i jest to stan, z którego system nie może wyjść w sposób automatyczny

Stan czuwania

- jest to stan systemu przejazdowego, w którym urządzenia ostrzegania i sygnalizacji są wyłączone, rogatki w górnym położeniu, a czujniki są gotowe do załączenia systemu

Stan oczekiwania

- jest to stan systemu przejazdowego, w którym urządzenia ostrzegania i sygnalizacji są wyłączone, rogatki w górnym położeniu, a czujniki są gotowe do załączenia systemu

Stan ostrzegania

- jest to stan systemu przejazdowego, w którym urządzenia ostrzegania i sygnalizacji są włączone, a jeżeli są zastosowane tarcze Top to są wyświetlane na nich sygnały Osp1 lub Osp2

Stara peta

- to polski parowóz serii Pt31 z 1932 roku

Start na krótko

- niedozwolone uruchomienie lokomotywy z szafy WN z pominięciem niektórych zabezpieczeń

Start na krótko

- zastartować, uruchomić lokomotywę spalinową bezpośrednio z szafy WN z pominięciem fabrycznych zabezpieczeń (czynność jest niedozwolona)

Stary piernik

- starszy zgryźliwy pracownik w stosunku do innych

Stary wyga

- pracownik o dużym stażu pracy i doświadczeniu zawodowym

Stawić się

- przyjść do pracy

Stek bzdur

- głupie przepisy, instrukcje itp., którymi poucza się pracowników kolejowych

Sterowanie impulsowe

- jest to sterowanie, w którym wartością napięcia zasilającego silniki trakcyjne polega na okresowym załączeniu i wyłączeniu obwodu silników trakcyjnych z dużą częstotliwością

Sterowanie ukrotnione

- czyli sterowanie wielokrotne - dwoma lub większą liczbą pojazdów trakcyjnych (np. lokomotyw) z jednego z nich (zwykle pierwszego), stosowane w celu zwielokrotnienia mocy, siły pociągowej (lokomotywy) lub pojemności (EZT)

Sterowanie wielokrotne

- jazda kilku lokomotyw razem połączonych.

Sterowanie wielokrotne

- czyli sterowanie ukrotnione - dwoma lub większą liczbą pojazdów trakcyjnych (np. lokomotyw) z jednego z nich (zwykle pierwszego), stosowane w celu zwielokrotnienia mocy, siły pociągowej (lokomotywy) lub pojemności (EZT).

Stoi pod słupem

- określenie postoju pociągu czy lokomotywy pod semaforem ustawionym na sygnał STÓJ

Stoi w krzakach

- lokomotywa uszkodzona stojąca na torach bocznych obok lokomotywowni

Stojak płozowy

- rodzaj stojaka ustawionego pomiędzy torami, który służy do wkładania płoz, aby nie poniewierały się po torach

Stoję pod słupem

- maszynista, który stoi pociągiem lub lokomotywą luzem pod semaforem wjazdowym wskazującym sygnał STÓJ

Stonka na stacji

- lokomotywa spalinowa SU42 stoi na stacji

Stos cegieł

- tak fociści (fotografujący Miłośnicy Kolei) mówią o dworcu kolejowym

Stos oporowy

- dawniej w lokomotywach spalinowych stosowane krążki węglowe w regulatorach napięcia

Stos węglowy

- dawniej w lokomotywach spalinowych stosowane krążki oporowe w regulatorach napięcia

Stówa na zegarze

- pojazd jedzie z prędkością sto kilometrów na godzinę (100 km/h)

Strajk uderzył

- strajk odbił się stratami np. przewoźnika

Strefa ognia

- w pobliżu magazynów olejowych i stacji paliw teren wyznaczony, jako zagrożony pożarem lub wybuchem

Strzelić gafę

- wstyd, boruta np. na szkoleniach powiedzieć coś głupiego

Studzienka chłonna

- to obudowany dren pionowy, jako sztuczny zbiornik, umożliwiający odprowadzenie wód do znajdujących się niżej gruntów przepuszczalnych

Studzienka drenarska

- to służący do łączenia, kontroli i oczyszczania drenaży i ciągów odprowadzających wody element podziemnej rurowej sieci drenarskiej

Stuknął się

- zderzył się np. wagon

Sucha szyna

- szyna, która nie jest smarowana żadnymi smarami (w celu zmniejszenia zużycia obrzeży, zwłaszcza na łukach)

Suchości pary

- parametr określający zawartość (stosunek) pary nasyconej w całkowitej masie wody i pary

Suchy port

- stacja na granicach, na której dokonuje się przeładunku towarów i zmiany wózków lub rozstawu osi

Sufozyjne uszkodzenia

- uszkodzenia dolnych części skarp kolejowych przez wypływające wody podziemne

Super ostatnia mila

- to rodzaj wytrzymałego akumulatora, w który jest wyposażona chińska lokomotywa hybrydowa. Waży on 90 ton i jest ładowany energią z sieci trakcyjnej podczas pracy lokomotywy

Super Promo

- to oferta EIC i EIP ograniczonej ilości najtańszych biletów na podróż po Polsce tymi pociągami, które można wykupić nawet 30 dni przed planowaną podróżą

Suwak przebiegowy

- część urządzenia SRK

Suwak przebiegowy

- część blokady stacyjnej

Sygnalizacja kabinowa

- to rodzaj sygnalizacji, który wdrażany jest na liniach kolejowych w Unii Europejskiej i która pozwala na zobrazowanie sytuacji panującej na linii kolejowej na pulpicie w kabinie maszynisty

Sygnalizacja przejazdowa

- to urządzenia służące do zabezpieczenia ruchu pojazdów na przejazdach kolejowo-drogowych, najczęściej stosowana, jako samoczynna sygnalizacja przejazdowa

Sygnalizator drogowy

- to sygnalizator świetlny stosowany do ostrzegania pojazdów ruchu drogowego na przejeździe kolejowo-drogowym;

Sygnalizator karzełkowy

- sygnalizator umieszczony nisko w miejscach gdzie nie spowoduje naruszenie skrajni

Sygnalizator świetlny

- to rodzaj sygnalizatora, którego światła sygnałowe są umieszczone na wysokim słupie (konstrukcji wsporczej), lub są niskie, karzełkowe (mogą to być np. semafor, tarcza ostrzegawcza, tarcza manewrowa itp.)

Sygnalizatory kształtowe

- to semafory zazwyczaj ustawione na wysokich masztach, na których są ramiona (jedno lub dwa) w kształcie lizaków, a ich położenie wskazuje odpowiedni sygnał dla drużyn trakcyjnych

Sygnalizatory manewrowe

- to takie sygnalizatory, do których zaliczyć można tarcze manewrowe i rozrządowe

Sygnalizatory pociągowe

- to takie sygnalizatory, do których zaliczyć można: semafory, tarcze ostrzegawcze, powtarzacze, sygnalizatory sygnału zastępczego oraz tarcze ostrzegawcze przejazdowe

Sygnalizatory powtarzające

- to sygnalizatory ustawiane po tej samej stronie toru, co semafor, do którego się one odnoszą, a jego wskazania są niewidoczne z wymaganej odległości. Można je stosować w zależności od warunków od jednego do nawet więcej niż trzy

Sygnalizatory świetlne bramkowe

- to rodzaj sygnalizatora, którego światła sygnałowe są umieszczone na konstrukcji metalowej bramkowej

Sygnalizatory świetlne karzełkowe

- to rodzaj sygnalizatora niskiego, którego światła sygnałowe są umieszczone na jego fundamencie

Sygnalizatory świetlne wysokie

- to rodzaj sygnalizatora, którego światła sygnałowe są umieszczone na wysokim słupie (konstrukcji wsporczej)

Sygnał dźwiękowy

- ostrzegający jeden długi ton syreną lub gwizdawką lokomotywy tzw. Baczność

Sygnał wątpliwy

- wyświetlenie się na semaforze świetlnym kilku świateł jednocześnie, czyli tzw. choinka

Sygnał wątpliwy

- to sygnał, który nie odpowiada dokładnym obrazom semaforów ustalonych w instrukcji i dla maszynisty jest sygnałem na STÓJ

Sygnał zastępczy

- sygnał na semaforze podawany wtedy, gdy uszkodzona jest infrastruktura

Sygnał zastępczy

- białe światło migające zezwalające na jazdę stosowane w uzasadnionych przepisami przypadkach

Sygnały nadawane

- to sygnały wyświetlane na semaforach

Sygnały sterujące

- sygnały cyfrowe jak i klasyczne, które są przenoszone do sterowania wielokrotnego poprzez głowice wielostykowe

Syk hamowania

- dźwięk upuszczanego powietrza z przewodu głównego podczas hamowania, czy też nagłego hamowania

Symulator lokomotywy

- bezpieczne trenowanie prowadzenia różnych rodzajów pojazdów trakcyjnych na urządzeniach komputerowo-siłownikowych

Syntezator mowy

- mowy, czyli po prostu komputer, generujący ludzki głos, który jest wykorzystany na dworcach do zapowiadania pociągów

Sypie iskry

- buchające i szybko wydostające się iskry z komina parowozu

System amerykański

- lokomotywa pracuje na całej sieci kolejowej (do kolejnego PK), a zmieniają się tylko drużyny trakcyjne z różnych lokomotywowni

System BUSZ

- zdalne sterowanie i nadzór dyspozytorski nad pracą urządzeń i obiektów elektroenergetycznych

System ETCS

- to element ujednoliconego Europejskiego Systemu Sterowania Ruchem Kolejowym, który wdrażany jest na liniach kolejowych w Unii Europejskiej i pozwala on na podwyższenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego i wprowadzenie prędkości eksploatacyjnej pociągów 200 km/h

System otwarty

- to w toaletach starszych wagonów osobowych (do użycia tylko podczas jazdy) system opróżniania nieczystości rurą prowadzącą prosto na torowisko

System przejazdowy

- to zespół urządzeń (samoczynnych lub półsamoczynnych) przeznaczonych do zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych zapewniające sterowanie i kontrolę sprawności tych urządzeń

System przejazdowy

- do zabezpieczenia bezpiecznego ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych stosuje się specjalne zespoły urządzeń, które temu służą

System rezerwacji

- chodzi o system informatyczny rezerwacji miejsc przewoźnika kolejowego lub jego partnera umożliwiający pasażerowi za pomocą komputera (online) zakupić bilet wraz z miejscówką na dany pociąg i relację

System suw

- metoda umożliwiająca w wózkach jezdnych samoczynne rozszerzanie rozstawu kół na szeroki

System zamkniętty

- to w toaletach nowych i zmodernizowanych wagonów (zespołów trakcyjnych) standardowy system wyposażony w zbiornik na fekalia opróżniany próżniowo przy okazji wykonywania czynności serwisowych przy tych wagonach

Szacher macher

- dokonanie zmiany służb w planowaniu lub w grafiku pracy

Szafa na szynach

- seria lokomotyw elektrycznych EP03 eksploatowana w Polsce na Polskich Kolejach Państwowych, a zakupionych w Szwecji w roku 1951

Szafa na wózkach

- pierwsze lokomotywy elektryczne EP01 eksploatowane w Polsce na Polskich Kolejach Państwowych

Szafa NN

- skrzynka z urządzeniami elektrycznymi o zasilaniu niskim napięciem

Szafa WN

- właściwie to cały przedział (zabezpieczony) zamykany i zaryglowany z aparatami wysokiego napięcia do sterowania lokomotywy

Szafa wolnostojąca

- to szafa aparaturowa umieszczona w terenie, zawierająca wewnętrzne urządzenia systemu sygnalizacji przejazdowej

Szalony Roland

- słynna parowa kolejka wąskotorowa Rugii, która kursuje pomiędzy Binz a Gohren oraz Binz a Putbus

Szczęki wodne

- to szczęki hamulcowe znajdujące się na górce rozrządowej, które są uruchamiane siłownikami wodnymi

Szczęśliwa 13

- rodzaj biletów w PR

Szereg stonek

- tor zajęty przez odstawione na niego lokomotywy spalinowe SM42

Szerokość toru

- to odległość w torze między wewnętrznymi powierzchniami szyn mierzona 14 mm poniżej ich powierzchni tocznej. W Polsce i w większości krajów świata wynosi on na liniach normalnotorowych 1435 mm

Szkielet pudła

- konstrukcja lokomotywy czy wagonu bez poszycia

Szkło inspekcyjne

- w zbiorniku wodnym (i nie tylko) szkło, przez, które można stwierdzić stan wody (i nie tylko) w danym zbiorniku

Szkło kontrolne

- pozwala na naoczne stwierdzenie poziomu wody, paliwa, piasku itp.

Szkło wodowskazowe

- pozwala na naoczne stwierdzenie poziomu wody

Szlak kolejowy

- fragment linii kolejowej, zawarty pomiędzy dwoma stacjami, względnie posterunkami odgałęźnymi

Szlaki Radości

- na Śląsku odcinki linii kolejowych, po których pociągi towarowe poruszają się z maksymalną prędkością 20 - 40 km/h i grasują na nich złodzieje węgla wykorzystujący ten fakt do swojego niecnego procederu

Szlifierka Torowa

- radziecka lokomotywa spalinowa z przekładnia elektryczną serii ST44 przeznaczona do obsługi ruchu towarowego, produkowana w latach 1965 do 1988 roku (nazwa z powodu nadmiernego zużywania łuków torowych),

Szopa Piaskowa

- parowozownia należąca do Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego

Szpital pociąg

- pociąg, który składa się z wadliwych, uszkodzonych wagonów, lokomotyw, które są przewidziane do wysłania do warsztatów

Szwajcarski zegarek

- szybkościomierz rejestrujący na lokomotywie

Szybka kolej

- także kolej dużej prędkości - ogólna nazwa kolejowego systemu transportu publicznego, pozwalającego na wykonywanie przewozów pasażerskich z prędkościami przekraczającymi 200 km/h

Szybka wymiana

- w służbie drogowej drezyna z dyżurującymi pracownikami udająca się do naprawy awaryjnej torów

Szybki Franciszek

- lokomotywa spalinowa (z niemieckiego Schnelle Franz) seria 2050 ÖBB (Austria), z elektrycznym ogrzewaniem pociągu

Szybki nie trzyma

- wyłącznik szybki na lokomotywie elektrycznej (zespole trakcyjnym) puścił i rozłączył sterowanie

Szybki puścił

- wyłącznik szybki na lokomotywie elektrycznej (zespole trakcyjnym) puścił i rozłączył sterowanie

Szybkość biegu

- szybkość jazdy pociągu

Szyjka szyny

- środkowy element konstrukcyjny szyny kolejowej łączący główkę i stopkę szyny   

Szyna bezstopowa

 - jest to typ szyny bezstopowej, która jest mocowana w płycie betonowej za pomocą profilu gumowego w sposób ciągły

Szyna Brünela

- to szyna Brünela z roku 1847 o przekroju mostkowym z dwoma stopkami

Szyna ciężka

- obecnie stosowana na kolejach szyna o przekroju poprzecznym składają się z główki, szyjki i stopki o symbolu - 60E1 (UIC60)

Szyna dwugłówkowa

- szyna dwugłówkowa pochodząca z XX wieku, która w przekroju miała główkę u góry (podobną do obecnej) i na dole wąską stopkę, które były połączone szyjką

Szyna dziobowa

- element dziobnicy w rozjeździe kolejowym

Szyna jednogłówkowa

- szyna pochodząca z XIX wieku, która posiadała tylko górną główkę i szyjkę

Szyna lekka

- obecnie już nieprodukowana szyna o przekroju poprzecznym składają się z główki, szyjki i stopki o symbolu - S42

Szyna powrotna

- część systemu zasilania trakcji umożliwiająca połączenie z podstacją

Szyna prądowa

- stosowana w kolejnictwie, jako trzecia szyna i forma zasilania dolnego pociągów elektrycznych zazwyczaj w szybkich kolejach miejskich (SKM)

Szyna prądowa

- tzw. trzecia szyna stosowaną głównie w metrze i SKM oraz na niektórych liniach kolejowych zamiast sieci napowietrznej

Szyna robiąca za

- szyna wkopana pomiędzy torami i odpowiednio pomalowana jak wskaźnik W17 wskazujący granicę ukresu sąsiednich torów

Szyna sanki

- forma klina pod, koła, który jest układany na szynie pod koła taboru kolejowego, który zapobiega staczaniu się pojazdu

Szyna Stephensona

- szyna Stephensona to szyna pochodząca z 1838 roku w przekroju była prawie symetryczna, czyli miała główkę u góry i na dole podobną do niej stopkę, które były połączone szyjką

Szyna szerokostopowa

- to współczesna szyna szerokostopowa (obecnie stosowana), która w przekroju ma u góry główkę i na dole szeroką stopkę, które były połączone szyjką

Szyna średnia

- obecnie stosowana na kolejach szyna o przekroju poprzecznym składają się z główki, szyjki i stopki o symbolu - 49E1 (S49)

Szyna Vignolesa

- to szyna Vignolesa pochodząca z 1839 roku, przekrój kształtem podobny jest do obecnej, lecz mocno spłaszczony (niska)

Szyny kolejowe

- elementem konstrukcyjny nawierzchni kolejowej, po której są prowadzone (nadając im właściwy kierunek jazdy) zestawy kołowe taboru kolejowego

Szyny odpełzłe

- to szyny przesunięte w styku wymagające nasunięcia

Szyny rowkowe

- to szyny typu tramwajowego

Szyny się wygły

- na skutek wysokich temperatur szyny się wygięły (od osi toru)

Szyny słupki

- szyny zabezpieczające otwarte bramy parowozowni przed zamykaniem się

Szyny staroużyteczne

- stare szyny, które nadają się do regeneracji

Szyny w otulinie

- szyny mocowane w kanałach szynowych zalane masą zalewową na bazie żywicy poliuretanowej

Statystyka słownika:

Semafory

256


- zwrotów wyrazowych na literę "S" znajduje się
   w słowniku   "SLANGU KOLEJOWEGO". ..


STRONA GŁÓWNA   |   WYRAZY   |   ZWROTY   |   PAROWOZY  |   SPALINOWE   |   ELEKTRYCZNE   |   ZESPOŁY TR.   |   DREZYNY
WĄSKOTORÓWKI   |   TABOR SPECJALNY   |   WAGONY   |   KONTAKT   |   HUMORY   |   PUZZLE

© Copyright 2019 - 2021 - SLANG KOLEJOWY. Wszelkie prawa zastrzeżone.   /TADEUSZPL/