Slang kolejowy

WIELKI SŁOWNIK SLANGU, ŻARGONU, KSYWEK, SŁÓWEK, PRZEZWISK I ZWROTÓW KOLEJOWYCH

Czyli codzienny język i żargon, jakim posługuje się określona grupa
społeczno-zawodowa w środowisku kolejarskim i nie tylko.
W tym internetowym słowniku umieszczone są wyrazy (słowa i zwroty),
które są potocznie używane w codziennej gwarze kolejarskiej
od początku kolejnictwa do obecnych czasów. 

            W środowisku kolejarskim, podobnie jak w innych, pracownicy posługują się często tylko sobie znanym żargonem i skrótami myślowymi, które na ogół są mało znane otoczeniu. Od zarania w kontaktach między kolejarzami funkcjonują różne sformułowania, które upraszczają przekazywanie informacji. Niektóre z nich mają charakter tylko lokalny i nie są znane wszystkim kolejarzom, ale większość z nich przyjęła się prawie na całej kolei. Stanowią swoistą ciekawostkę dla niewtajemniczonych i są sympatycznym urozmaiceniem codziennej ich służby.  

            Z biegiem czasu otaczające nas słownictwo także się zmienia i nadąża za zmianami. Tak samo w środowisku kolejarskim coraz częściej występują nowe i nowoczesne wyrazy, które się uaktualniają. Zaznaczyć tu jednak należy, że w różnych regionach Polski poszczególne słowa zawarte w tym słowniku mogą nabierać innego, całkiem nowego lokalnego znaczenia i nie będą dla wszystkich kolejarzy znane i zrozumiałe. 

            Czasami w takim środowisku trudno jest zrozumieć innych współpracowników, którzy posługują się w swoim gronie tylko dla nich wtajemniczonym slangiem. Slang ten dla młodych i nowych pracowników bywa czarną magią. Wraz z pokoleniami następuje ciągła zmienność i urozmaicenie języka w środowisku kolejowym, co sprawia, że próżno jest szukać nowych zwrotów w słownikach czy encyklopediach. Dlatego właśnie powstała geneza utworzenia tego słownika internetowego dotyczącego SLANGU KOLEJOWEGO, - który na bieżąco wspólnie możemy uzupełniać.          

            Różne nazwy kolejowe podobnie, jak np. nazwy lokomotyw, oprócz swojego kolejowego oznaczenia określającego jego cechy i przeznaczenie w różnych regionach naszego kraju, posiadają różniące się od siebie nazwy, które są dość luźno i swobodnie do siebie dopasowane. Odwracając tą sytuację jest podobnie, bo wyrazy zawarte w SLANGU odnoszą się do kilku różnych nazw kolejowych, (czyli jeden wyraz slangu może być łączony z kilkoma nazwami kolejowymi).  

            Reasumując jest to słownik internetowy terminów używanych powszechnie w branży kolejowej, ale nigdzie razem niespisanych. Słownik ten zbudujmy MY, jako pracownicy, emeryci, miłośnicy, hobbiści, pasjonaci i czytelnicy tej branży! Zapraszam, zatem do włączenia się w tworzenie tego dzieła! Każdy może wpisać słowo i jego opis, którego nie znalazł w tym słowniku i wysłać na adres redakcji! - TU WYŚLIJ SWOJĄ PROPOZYCJĘ!!! 

Podsumowując i perswadując to zagadnienie - można powiedzieć, że: ”KOLEJARZE NIE GĘSI I SWÓJ JĘZYK MAJĄ". Myślę, że ten SŁOWNIK SLANGU KOLEJOWEGO będzie szansą dla wszystkich (nie tylko pracowników kolejowych), aby mogli go zgłębić i szerzej zapoznać się z tym specyficznym językiem żargonowym używanym w kolejnictwie. Życzę ciekawych doznań językowych i miłej lektury...

Aktualnie w SŁOWNIKU SLANGU KOLEJOWEGO jest umieszczonych przeszło 6700 wyrazów i zwrotów...
Zapraszam serdecznie - życząc miłego i owocnego przeglądania tego SŁOWNIKA...

= = = = Zawartość tego słownika to: = = = =

4338

WYRAZY:

Są to pojedyncze WYRAZY (ułożone alfabetycznie) używane w ogólnym, potocznym slangu kolejowym.

2365

ZWROTY:

To 2 i 3 wyrazowe ZWROTY (także frazeologiczne) potocznie używane. Zwroty te ograniczyłem (ze względu na bogactwo treści) tylko do tych zwrotów, które maksymalnie zawierają trzy wyrazy.   

131

TABOR - LOKOMOTYWY PAROWE:

To zbiór nazw LOKOMOTYW PAROWYCH ułożonych alfabetycznie i odnoszących się do nich ksywkami, przezwiskami i innymi przydomkami kojarzącymi się z daną serią parowozu.

517

TABOR - LOKOMOTYWY SPALINOWE i ELEKTRYCZNE:

To zbiór nazw LOKOMOTYW SPALINOWYCH i ELEKTRYCZNYCH ułożonych alfabetycznie i odnoszących się do nich ksywkami, przezwiskami i innymi przydomkami kojarzącymi się z daną serią lokomotywy spalinowej czy elektrycznej.

322

TABOR - ZESPOŁY TRAKCYJNE:

To zbiór nazw wg serii spalinowych i elektrycznych ZESPOŁÓW i WAGNÓW TRAKCYJNYCH ułożonych alfabetycznie z odnoszącymi się do nich ksywkami, przezwiskami i innymi przydomkami kojarzącymi się z daną serią zespołu trakcyjnego.

35

TABOR - DREZYNY:

To zbiór nazw DREZYN wszelkiego typu ułożonych alfabetycznie i odnoszących się do nich ksywkami, przezwiskami i innymi przydomkami kojarzącymi się z daną serią drezyny.

76

TABOR - WĄSKOTORÓWKI:

To zbiór nazw (wg serii - typu) TABORU WĄSKOTOROWEGO wszelkiego typu ułożonego alfabetycznie i odnoszących się do nich ksywkami, przezwiskami i innymi przydomkami kojarzącymi się z daną serią wąskotorówek.

194

TABOR - SPECJALNY I WAGONY:

To zbiór używanych w slangu nazw TABORU SPECJALNEGO (stosowanego w kolejnictwie) i nazw WAGONÓW. Alfabetycznie umieszczone są wszystkie nazwy, ksywki, przezwiska i inne przydomki, które kojarzą się z danym taborem specjalnym czy też wagonami.

FAQ:

Baza ciekawych informacji, pytań i odpowiedzi - mająca na celu udzielenie danemu użytkownikowi tego słownika internetowego podstawowych informacji bez konieczności szukania ich w innych źródłach.

Czy wiecie, że lokomotywy używane na kolei i nie tylko - mają swoje nazwy i przydomki? Nazwy te stosują osoby, które zawodowo lub hobbistycznie związane są z koleją, a także pasażerowie, którzy używają je w celu określenia danego pojazdu szynowego, pociągu itp., itp. Najczęściej ich znaczenie nawiązuje do wyglądu, pochodzenia lub napędu.

Każda z lokomotyw, poza swoim technicznym oznaczeniem określającym typ i przeznaczenie, posiada także obyczajową nazwę, stosowaną w slangu kolejowym praktycznie przez wszystkich pracujących na kolei i nie tylko. Przezwiska te bywają poważne, o luźnym znaczeniu, a nawet komiczne - traktowane z przymrużeniem oka.

Mając na uwadze, iż niektóre słowa w zależności od regionu kraju czy środowiska, w którym się czasowo znajdujemy mogą mieć różne znaczenia, - w tym słowniku mamy możliwość samodzielnego definiowania i dodawania tych słów.

Jeśli uważacie, że dany opis znaleziony na stronie nie jest pełny lub w Twoim otoczeniu znaczy on zupełnie, co innego - napisz jego (Twoją) definicję i przykład, w jakim kontekście można go użyć. Strona ma za zadanie zbierać wszystkie tego typu nowopowstałe słowa z branży kolejowej, jakie pojawiają się w mowie potocznej i prezentować je w ogólnodostępnej zrozumiałej dla wszystkich zainteresowanych formie słownika internetowego. - TU WYŚLIJ SWOJĄ PROPOZYCJĘ!!!

Strona Główna

Aktualnie w słowniku  SLANGU KOLEJOWEGO umieszczono:

4338

WYRAZÓW

krążących w kolejowym slangu, ksywek, słówek, przydomków itp., itp...

2365

ZWROTÓW

wyrazowych z życia kolejarzy i nie przekraczających trzech wyrazów...

131

Nazw LOK.
PAROWYCH

używanych w ogólnym, potocznym slangu kolejowym...

237  

Nazw LOK. SPALINOWYCH

używanych i umieszczonych w tym potocznym slangu...

280

Nazw LOK. ELEKTRYCZNYCH

używanych w ogólnym, potocznym slangu kolejowym...

322

Nazw ZESP. TRAKCYJNYCH

 potocznie używanych w ogólnie spotykanym slangu kolejowym...

35

Nazw DREZYN

spotykanych w slangu kolejowym i w tym słowniku zawartych ...

76

Nazw WĄSKOTORÓWEK

potocznie używanych i spotykanych w slangu kolejowym...

68

NAZW TABORU SPECJALNEGO

używanych w ogólnym, potocznym slangu kolejowym zawartym w tym słowniku...

126

NAZW WAGONÓW

z którymi możemy się spotkać w slangu kolejowym zawartym w tym słowniku...

6703

WYRAZÓW I ZWROTÓW RAZEM

wszystkich razem różnego rodzaju wyrazów i zwrotów zawartych w tym słowniku...

7987

WYRAZÓW, ZWROTÓW
I NAZW RAZEM

wszystkich razem różnego rodzaju słówek, ksywek, zwrotów zawartych w tym słowniku...

SLANG KOLEJOWY

__________

ŁĄCZA:  

Wyrazy     Zwroty     Tabor     Kontakt    

_____________
KONTAKT:
Email: kontakt@slang-kolejowy.pl
Email prv.: tadeusz-gorski@wp.pl
Telefon: +48 517 179 960 

FORMULARZ SUBSKRYPCJI:

Subskrybuj nasze nowości na
SLANGU KOLEJOWYM:

Zapraszam także na strony:

© Copyright 2019 - 2024 - SLANG KOLEJOWY. Wszelkie prawa zastrzeżone.   /TADEUSZPL/