Orzełek na czapce kolejowej


Zwroty na literę: "O"

 A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W Y Z Ż            

O dziki

- o!!! widać pociąg ekspresowy lub pospieszny jadący po torze

Oba w górze

- dwa pantografy są podniesione na lokomotywie

Objętość głowy

- to uwidoczniony numer czapki (w cm) na środku podbitej podszewki z czarnej satyny

Oblecieć skład

- objechać, zmienić lokomotywą czoło pociągu

Obleć spody

- wyczyść podwozie na sucho lub mokro (kiedyś pryskano ropą)

Obrócić wajchę

- przełożyć zwrotnicę w położenie ustalone

Obrządzanie składu

- spisanie wagonów i przygotowanie pełnej dokumentacji do drogi

Obsada personalna

- tak kiedyś ogólnie nazywano skład obsługi pociągu

Obsługa punktu

- obsługa punktu ładunkowego polegająca na podstawieniu lub zabraniu wagonów wraz z ich przekazaniem z punktu ładunkowego

Obszary konstrukcyjne

- to oznaczenia numeryczne przydzielone do obszarów ośmiu miast w Polsce i wykorzystane przy układaniu numeracji pociągów (dwie pierwsze liczby): 1 - Warszawa, 2 - Lublin, 3 - Kraków, 4 - Katowice, 5 - Gdańsk, 6 - Wrocław, 7 - Poznań, 8 - Szczecin

Obszarze ciążenia

- obszar linii kolejowych obsługiwanych przez pociągi zdawcze

Obwały duże

- na skutek naruszenia stateczności ściany skarpy następuje obwalanie się odłamów skalnych o dużej objętości

Obwody główne

- obwodu sterowania lokomotywy po wysokiej stronie napięcia

Obwody pomocnicze

- obwodu sterowania lokomotywy po niskiej stronie napięcia służące do sterowania obwodami po wysokiej stronie i urządzeniami pomocniczymi

Obwody rozruchowe

- część obwodu sterowania lokomotywy z oporami, które podlegają systematycznemu wyłączeniu podczas ruchu nastawnika jazdy

Obwody torowe

- różne połączenia w torach w zależności od przeznaczenia

Obwody torowe

- to elektryczne obwody torowe, które służą do kontroli nie zajętości toru i umożliwiają niezależne sterowanie ruchem wielu pociągów poprzez podzielenie torów na izolowane odcinki

Obwód torowy

- to część podzielonego i odizolowanego odcinka torów

Ochrona boczna

- do ochrony przebiegu pociągowego stosuje się zwrotnice ochronne, wykolejnice lub sygnalizatory zabraniające jazdę kolidującą z przebiegiem pociągu

Ochronnik przepięciowy

- to urządzenie służące do ochrony sieci trakcyjnej przed skutkami przepięć – inaczej odgromnik

Oczyszczarka tłucznia

- to samobieżne maszyny, które jadąc po torowisku czyszczą tłuczeń podsypki tłuczniowej

Odbierak czteroramienny

- popularny odbierak prądu typu AKP-4E powszechnie stosowany na polskich elektrycznych pojazdach trakcyjnych (pantograf)

Odbierak pałąkowy

- kiedyś rodzaj pantografu

Odbierak prądu

- techniczna nazwa pantografu na lokomotywie, lub jednostce

Odchylacz dymu

- wiatrownica w postaci blach umocowanych po obu stronach komina na parowozie

Odciągnij na wadze

- pociągnąć dalej wagony aż do momentu zatrzymania

Odcinek izolowany

- to kontrolowany odcinek toru, który jest elektrycznie odseparowany od przylegających do niego innych odcinków toru

Odczep się

- odłączyć lokomotywę od wagonów

Odebrać pociąg

- inaczej to przyjmowanie pociągu przez drużynę

Odebrać ze składu

- manewry stacyjne na pociągu polegające na wyłączeniu jednego lub więcej wagonów

Odewrzeć zwrotnicę

- to to samo, co odryglować zwrotnicę

Odgromnik rożkowy

- to dwa odchylające się od siebie metalowe pręty (umieszczone na szczycie słupa trakcyjnego), których zadaniem jest przerwanie łukiem elektrycznym przepięcia w sieci trakcyjnej następczy pod wpływem napięcia roboczego

Odhamować średnio

- sygnał dawany gwizdawką lub syreną lokomotywy na popychu - 1 długi i 1 krótki ton

Odhamowanie pełne

- polega na przywróceniu w przewodzie głównym ciśnienia roboczego 0,5 MPa

Odhamowanie stopniowe

- polega na zwiększeniu w przewodzie głównym podczas hamowania ciśnienia roboczego do wartości poniżej 0,5 MPa (ciśnienia roboczego)

Odholowany przez byka

- elektryczny zespół trakcyjny serii EN57 uszkodził sobie pantografy i musiał być ściągnięty ze szlaku przez lokomotywę elektryczną ET22

Odjechać od pociągu

- sygnał dawany gwizdawką lub syreną lokomotywy na popychu - 4 krótkie tony

Odluźniać hamulec

- wyluzować wagon przy użyciu ręcznych odluźniaczy hamulca

Odłącz się

- odłączyć lokomotywę od wagonów

Odpalić lokomotywę

- uruchomić, czyli przygotować do jazdy lokomotywę

Odpinanie toru

- czyli demontaż, odczepianie szyn od podkładów

Odpoczywa na żeberku

- lokomotywa stojąca na torze uporowym

Odrobić wajchę

- przełożyć zwrotnicę w położenie ustalone zamknięciem kluczowym

Odstawić skład

- zepchnąć skład pociągu na inny tor lub odstawić go na bocznicę

Odtaczanie wozów

- kiedyś o obtaczaniu zestawów kołowych wagonów

Odwalić służbę

- szczęśliwie zakończyć służbę

Odwinąć zwrotnicę

- przełożyć zwrotnicę

Odzież służbowa

- umundurowanie pracowników kolejowych

Ogień na tłoki

- dać pełną moc na silnik w lokomotywie spalinowej

Oględziny techniczne

- czynności wykonywane przez rewidenta wagonów przy pociągu lub składzie pociągu mający na celu stwierdzenie ich stanu technicznego, a szczególnie części biegowych, urządzeń cięgłowo-zderznych i hamulców

Ognia na tłoki

- dać na pełne obroty (pełną moc) silnik spalinowy na trakcji spalinowej

Ogniwa szynowe

- poszczególne odcinki szyn, które są przeznaczone do spawania termitowego

Ojciec kolei parowych

- George Stephenson (ur. w 1781 roku) - brytyjski inżynier, który jako pierwszy na świecie zaprojektował współczesną lokomotywę parową

Okienko blokowe

- to okrągły wskaźnik stanu bloku w urządzeniach mechanicznych na nastawni i może mieć kolor czerwony lub biały

Oko górne

- reflektor lokomotywy górny

Oko lewe

- reflektor lokomotywy lewy

Oko prawe

- reflektor lokomotywy prawy

Olej kreozotowy

- tak nazywa się preparat stosowany do impregnacji kolejowych drewnianych podkładów

Olej napędowy

- potoczne określenie ropy paliwa do lokomotyw spalinowych

Oliwkowy Byk

- to lokomotywa elektryczna serii ET22 pomalowana w typowym kolorze oliwki

Opalanie parowozu

- regulowanie ognia w palenisku, tak, aby kocioł w każdej chwili mógł dostarczyć do maszyny parowozu dostateczną ilość pary przy możliwie oszczędnemu użyciu paliwa

Opaska resorowa

- opaska obejmująca pióra resorowe

Opornik wodny

- urządzenie do sprawdzania lokomotyw spalinowych pod obciążeniem, czyli do docierania i regulacji agregatów itd.

Oporniki hamowania

- rezystory, w których tracona jest energia cieplna

Opór toczenia

- opor występujący podczas toczenia się pojazdu kolejowego po torach i pokonujący siłę tarcia

Optymalizacja kosztów

- to pewnego rodzaju recepta na światową recesję kryzysu finansowego w biznesie kolejowym

Opuszcza stację

- pociąg wyjeżdża ze stacji

Opuść się

- opuścić pantografy na dół (wyłączyć na pulpicie)

Orient Express

- najbardziej znany i luksusowy pociąg pasażerski

Orlen express

- składający się z cystern pociąg towarowy, relacji Płock - Warszawa Okęcie, prowadzony lokomotywą TEM2

Osiadanie nasypu

- zmniejszenie się wysokości nasypu na słabych podłożach nasypu kolejowego

Osłona aerodynamiczna

- stanowiąca obudowę górnych części kotła w parowozie, metalowe płyty wzmocnione, stanowiące jego osłonę. Bywały parowozy prawie w całości osłonięte, co stanowiło je bardzie aerodynamicznymi

Osłonić pociąg

- daje maszynista gwizdawką lub syreną lokomotywy, gdy zachodziła potrzeba osłonięcia pociągu na szlaku: 4 długie tony (jest to sygnał Rp 2)

Osoby machające

- osoby napędzające drezynę ręczną

Osoby pedałujące

- osoby napędzające drezynę nożną

Ostały się

- gwarowo zostały się (np. te tory zostały - nie rozebrano ich)

Ostre szlifowanie

- Szybkie obroty zestawów kołowych na szynach w jednym miejscu

Osunięcie nasypu

- to przemieszczenia dużych mas gruntów skarp po krzywoliniowych powierzchniach poślizgu, obejmujące jeden tok szynowy, niekiedy również podłoże nasypu

Osunięcie przekopów

- to przemieszczenia dużych mas gruntów skarp po krzywoliniowych powierzchniach poślizgu, obejmujące tylko jeden tok szynowy

Osuszacz pary

- na parowozie sito suchoparne

Oś dowiązana

- w lokomotywie to oś napędowa otrzymująca napęd od osi silnikowej za pomocą wiązarów

Oś napędowa

 - (oś napędzana) jest to oś pojazdu, na którą przekazywany jest moment obrotowy z silnika, zwykle za pośrednictwem osi napędowej

Oś napędowa

- oś na parowozie, która otrzymuje napęd za pomocą przekładni mechanicznej

Oś napędzana

- jest to oś pojazdu, na którą przekazywany jest moment obrotowy z silnika, zwykle za pośrednictwem przekładni

Oś potoczna

- (dawna nazwa) w pojeździe szynowym to oś pojazdu nieotrzymująca napędu

Oś silnikowa

- w parowozie to oś napędowa otrzymująca napęd bezpośrednio przez korbowód od maszyny parowej, połączona z osiami dowiązanymi za pomocą wiązarów przenoszących napęd

Oś silnikowa

- w parowozie to oś napędowa otrzymująca napęd bezpośrednio przez korbowód od maszyny parowej, połączona z osiami dowiązanymi za pomocą wiązarów przenoszących napęd

Oś toczna

 - dawna nazwa oś potoczna w pojeździe szynowym jest to oś pojazdu nieotrzymująca napędu

Oś toczna

- oś na parowozie bez napędu

Oś toru

- linia, którą można wytyczyć wzdłuż toru, pomiędzy wewnętrznymi krawędziami główek szyn. Dla linii kolejowej dwutorowej osią linii jest linia pośrodku między osiami obu torów

Oś toru

- jest to teoretyczna linia wyznaczona na powierzchni toru, przebiegająca w połowie odległości pomiędzy tokami szynowym

Oś wiązana

- w parowozie to oś napędowa połączona z innymi za pomocą wiązarów przenoszących napęd

Ośle uszy

- na parowozie serii TKt48 charakterystyczne owiewki przypominających ośle uszy

Otarły się

- dwie lokomotywy, które bokami otarły się np. w ukresie

Otulina aerodynamiczna

- osłona aerodynamiczna na parowozach osłaniająca jego większą część: górną i dolną powierzchni przez co uzyskuje się zmniejszenie oporu powietrza nawet do 50 % podczas jazdy

Otuliny opływowe

- osłona aerodynamiczna na parowozach osłaniająca jego większą część: górną i dolną powierzchni przez co uzyskuje się zmniejszenie oporu powietrza nawet do 50 % podczas jazdy. Przykładem takim może być parowóz do ruchu pośpiesznego Pm36 czy Pm3

Otworzyć wykolejnicę

- otworzyć, zdjąć z torów żabę (wykolejnicę)

Otworzyć wywrotkę

- otworzyć, zdjąć z torów wykolejnicę

Otworzyć żabę

- otworzyć, zdjąć z torów wykolejnicę

Otwórz dekiel

- uruchom głowę do myślenia np. na szkoleniach

Ożenić wagony

- doprowadzenie do zajścia na siebie zderzaków dwóch sąsiednich wagonów np. na łuku toru lub zbyt silny rzut wagonu

Ożeniony z pracą

- maszynista, który lubi pracować, robić nadgodziny i przebywać więcej w pracy niż w domu

Statystyka słownika:

Obrotnica

102


- zwroty wyrazowe na literę "O" znajduje się w słowniku
    "SLANGU KOLEJOWEGO"...


STRONA GŁÓWNA   |   WYRAZY   |   ZWROTY   |   PAROWOZY  |   SPALINOWE   |   ELEKTRYCZNE   |   ZESPOŁY TR.   |   DREZYNY
WĄSKOTORÓWKI   |   TABOR SPECJALNY   |   WAGONY   |   KONTAKT   |   HUMORY   |   PUZZLE

© Copyright 2019 - 2021 - SLANG KOLEJOWY. Wszelkie prawa zastrzeżone.   /TADEUSZPL/