Wars


  Wyrazy na literę: "W" 

 A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W Y Z Ż            

Wachlarzówka

- pomieszczenie (hala, lokomotywownia w kształcie rozłożonego wachlarza) dla lokomotyw, do której wjazd odbywa się przez obrotnicę

Waga

- urządzenie mechaniczne, lub elektroniczne zamontowane w torach do ważenia wagonów

Waga

- stanowisko w wagonowni czy też w lokomotywowni służące do pomiaru rozkładu nacisków poszczególnych osi na tor

Waga

- ciężar na zwrotnicy ręcznej

Wagenmaister

- kiedyś mistrz wagonowy (dzisiaj rewident), który sprawdzał wagony i klasyfikował, które dobre, a które do naprawy się nadają

Wagon

- pojazd szynowy służący do przewozu ludzi, towarów lub też do innych celów specjalnych (np. restauracyjny, warsztatowy, badawczy, dźwig, koparka, wagon pociągu pancernego), itd.

Wagonetka

- niewielki wagon towarowy o otwartej skrzyni służący do przewożenia materiałów budowlanych, czy innych obiektów o dużej masie. Wagonetka może posiadać własny napęd

Wagonik

- rzadko o tendrze jadącym za parowozem

Wagonka

- wagon motorowy, spalinowy wagon serii SN61

Wagonokilometry

- sumę przebiegów (w kilometrach) poszczególnych wagonów towarowych w stanie ładownym i w stanie próżnym we wszystkich pociągach.

Wagonownia

- zespół pomieszczeń i warsztatów przeznaczonych do przechowywania, konserwacji i naprawy wagonów kolejowych.

Wagonowy

- rodzaj dyspozytora

Wagonówka

- zespół pomieszczeń i warsztatów przeznaczonych do przechowywania, konserwacji i naprawy wagonów kolejowych. Inna nazwa wagonowni

Wagonówka

- popularny kwadrat do zamykania wagonów

Wagowa

- pracownica obsługująca wagę torową

Wagowy

- tor, na którym znajduje się waga kolejowa

Wagzał

- dworzec kolejowy (kiedyś)

Wahadełko

- z włoskiego polskie Pendolino z wychylnym nadwoziem ED250

Wahadło

- pociąg (częściej jednostka) kursujący tam i z powrotem do jakieś stacji

Wahadło

- zwarty skład towarowy wiozący ładunek masowy

Wahadło

- potoczna nazwa dwóch jednostek (zespołów trakcyjnych)

Wahadło

- dość pogardliwe określenie w stosunku do elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN57 (jednostki trakcyjnej)

Wahadło

- pociąg towarowy kursujący na stałej trasie ze zwartym składem

Wajcha

- zwrotnica do przekładania ręcznie np. przełóż wajchę

Wajcha

- dźwignia do podawania sygnałów na sygnalizatorach kształtowych na nastawni

Wajcha

- dźwignia, korba lub inny element służący do obsługi jakiegoś urządzenia, np. hamulca

Wajcha

- rączka do napędu drezyny

Wajcha

- dźwignia nastawcza, służąca do przestawienia zwrotnic

Wajcha

- zwrotnica do przekładania ręcznie np. przełóż wajchę

Wajcha

- dźwignia do podawania sygnałów na kształtowych sygnalizatorach i do przekładania zwrotnic

Wajchowy

- pracownik pracujący na manewrach (manewrowy)

Walczak

- poziomy, prosty cylindryczny kocioł z rurami ogniowymi i przepustnicą w zbieralniku pary

Walczak

- to element obiegowego kotła parowego albo grzewczego, będący cylindrycznym zbiornikiem ciśnieniowym, albo inny zbiornik o podobnym kształcie i funkcji.

Walczak

- element (część) obiegowego kotła parowego, będącego cylindrycznym zbiornikiem ciśnieniowym

Walentyna

- spalinowa lokomotywa manewrowa, ciężka, serii SM48 (także na LHS)

Walentyna

- lokomotywa spalinowa, manewrowa produkcji radzieckiej serii TEM1, budowana w latach 1958-1968

Walentyna

- ciężka lokomotywa spalinowa, manewrowa produkcji radzieckiej serii TEM2 (SM48), budowana seryjnie od 1967 - użytkowana między innymi na Kubie (od imienia pierwszej radzieckiej kosmonautki)

Walizy

- pospolita nazwa pociągów osobowych nawiązująca do kolejowego powiedzenia: „najpierw walizy, a potem dewizy”.

Walizy

- po prostu pasażerowie podróżujący pociągami osobowymi

Walterka

- tulejka mimośrodowa (Waltera) do uszczelniania iglicy rozjazdu

Wałek

- jedna z części na etz potrzebna do sterowania

Wanda

- w Przewozach Regionalnych kursują elektryczne lokomotywy ČD serii 163, które otrzymały imiona damskie i tak Wanda to lokomotywa 163 045

Wandaloodporne

- rodzaj twardych siedzeń w jednostkach elektrycznych

Wandaloodporne

- chodzi o twarde siedzenia wykonane z włókien szklanych i żywicy epoksydowej w zespołach trakcyjnych (np. serii EN57) 

Wapniarka

- wagon służący do przewozu wapna, cementu

Warkocz

- potoczna nazwa grubego przewodu w formie splecionych kabli służących do zdalnego sterowania

Warkocz

- kable łączące, które umożliwiają zdalne sterowanie lokomotywami i zespołami trakcyjnymi w trakcji ukrotnionej

Warkoczyki

- potoczna nazwa kabli do sterowania wielokrotnego

Warkot

- rodzaj odgłosów z silnika

Wars

- dawniej Przedsiębiorstwo Wagonów Sypialnych i Restauracyjnych WARS – firma usługowa z kilkudziesięcioletnią tradycją, obsługująca wagony restauracyjne i barowe, a także wagony sypialne i wagony z miejscami do leżenia (kuszetki).

Warszawa

- tak nazwano pierwszy parowóz towarowy Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, który miał kolejny numer inwentarzowy nr 1 z 1844 roku

Warszawa 201 (202)

- drezyna na bazie samochodu osobowego Warszawa typu M20, produkowana w 1962 roku

Warszawianka

- elektryczna lokomotywa do prowadzenia pociągów pośpiesznych serii EP09-022 nazwana wg. numeracji telefonów kierunkowych

Wartościówka

- cenny ładunek w wagonach

Wasyl

- mały akumulatorowy wózek torowy (rodzaj małej lokomotywki akumulatorowej) oznaczony symbolem ASF (EL16) używany w lokomotywowniach do przetaczania lokomotyw na terenie lokomotywowni (szczecińskie)

Wawel

- pociąg pancerny zestawiony w Krakowie (1919), który później otrzymał nową nazwę Danuta

Wąski

- w skrócie o każdym torze z rozstawem szyn mniejszym od 1435 mm

Wątpliwy

- zjawisko polegające na wyświetleniu się na semaforze świetlnym kilku świateł jednocześnie

Wątpliwy

- sygnał niepewny niedający jednoznacznego wskazania na semaforach lub tarczach

Wąż

- pociąg jadący po krętych torach (z góry wygląda, jak wąż wijący się)

Wciągarka

- zespół wagonów służący do zbierania i wciągania szyn na wagony

Wdzianko

- nowe barwy pudła lokomotywy

Webasto

- elektroniczne urządzenie na lokomotywie spalinowej serii SM42 służące do podgrzewania oleju w silniku spalinowym na postoju

Weekendowy

- skrótowo o rodzaju biletu kolejowego upoważniającego do przejazdów w okresie weekendu

Wejściówka

- zezwolenie wstępu na teren kolejowy dla wyznaczonych pracowników

Weksel

- łączniki międzytorowe, na których oprócz zmiany toru i ominięcia pojazdu zdefektowanego można dokonać zmiany kierunku pojazdu

Weksel

- zwrotnica (kiedyś)

Wekslować

- przestawiać zwrotnicę, kierować pociąg, wagon, lokomotywę itp. na odpowiedni tor, manewrować taborem na torach stacyjnych

Wekslówka

- zwrotnica do przekładania szyn na kolei (słowo używane np. w latach 40-tych ubiegłego wieku).

Wels

- rodzaj wyłącznika nadmiarowego w obwodach elektrycznych

Weronika

- spalinowy zespół trakcyjny SN82 (SN82-003)

Western

- to urządzenia łączności selektorowej tj. dyspozytora z wieloma posterunkami połączonymi tylko jedną parą przewodów

Wędka

- w drogówce przyrząd do przeciągania podkładu pod szyną przy montażu torowiska

Węgiel

- pociąg towarowy składający się z samych węglarek

Węgiel

- wagon węglarka załadowana węglem

Węgielnica

- przyrząd pomocny przy montażu rozjazdów, który wykonuje pomiary rzędnych suwakiem i na podziałce milimetrowej

Węgier

- lokomotywa spalinowa, manewrowa serii SM41

Węgier

- spalinowa lokomotywa manewrowa serii SM41

Węglarka

- pusty odkryty od góry wagon towarowy do przewozu węgla i innej drobnicy

Węglarz

- pociąg towarowy ładowny z węglem składający się z samych węglarek

Węglówka

- magistrala węglowa, która łączy Śląsk z Portami

Węzeł

- jest to kolejowe skrzyżowanie, co najmniej trzech linii kolejowych w danej miejscowości

Węzeł

- jest to grupa rozjazdów z jednego kierunku na danej stacji, np. węzeł północny

Węże

- przewody gumowe (złącze elastyczne) na końcach wagonów i lokomotyw, służące do połączenia przewodu głównego w jedną całość

Wiadra

- duże wystające na zewnątrz popularne reflektory lokomotyw elektrycznych

Wiadukt

- jest to obiekt inżynieryjny, który umożliwia przeprowadzenie linii kolejowej nad przeszkodami innymi niż przeszkody wodne

Wiara

- grupa ludzi np. na peronie pełno wiary

Wiater

- sprężone powietrze w przewodzie głównym

Wiatr

- sprężone powietrze w przewodzie głównym

Wiatraki

- wentylatory na przetwornicy służące do chłodzenia silników trakcyjnych

Wiatrołap

- pomieszczenie pomiędzy maszynownią a kabiną maszynisty

Wiatrołap

- pomieszczenie pomiędzy przejściem z jednego do drugiego wagonu. Jego zadaniem jest przede wszystkim osłona i ochrona przed warunkami zewnętrznymi pasażerów przechodzących pomiędzy wagonami

Wiatrownica

- to po prostu odchylacz dymu w postaci blach umocowanych po obu stronach dymnicy

Wiązana

- polska manewrowa lokomotywa spalinowa 401Da wyprodukowana w latach 1966–1979 przez Fablok z Chrzanowa. Trzyosiowa połączona wiązarami

Wiązar

- poziomy drąg stalowy łączący czop korbowy koła napędzanego silnikiem z czopami korbowymi kół napędowych. Stosowany w prawie wszystkich parowozach, a rzadko w spalinowozach i elektrowozach. Osie połączone wiązarami nazywamy osiami wiązanymi.

Wibrator

- lokomotywa spalinowa serii SM42 (od drgań pochodzących z pracy silnika spalinowego)

Wibratorek

- lokomotywa spalinowa serii SM42 (od drgań pudła spowodowanych pracą silnika)

Wichajster

- w Białośliwie i na Górnym Śląsku określa się, jako pipsztok (nieokreślone narzędzie)

Wichrowatość

- stosunek różnic wysokości toków szynowych w dwóch sąsiednich przekrojach do odległości między tymi przekrojami

Wichrowatość

- wyrażany w mm/m lub ‰ stosunek różnic wysokości toków szynowych w dwóch sąsiednich przekrojach do odległości między tymi przekrojami

Widły

- chodzi o prowadnice maźnic przy zestawach kołowych

Wiedeńka

- tak mówiono o odcinku Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej

Wielbłąd

- lokomotywa spalinowa wąskotorowa serii WLs150 o różnym rozstawie kół

Wielbłąd

- lokomotywa spalinowa wąskotorowa serii Lyd1o różnym rozstawie kół

Wieloczęściowa

- lokomotywa, jednostka trakcyjna, lub zespół trakcyjny składający się z kilku członów

Wielogrupowe

- rodzaj przewozu, niemasowego, krajowego towarów

Wielogrupowe

 

Wielokrotna

- rodzaj trakcji, w której obsługa składu pociągu odbywa się przez więcej niż jedną lokomotywę

Wielokrotne

- rodzaj sterowania kilku lokomotyw (bez obsługi maszynisty), w której sterowanie odbywa się z jednej lokomotywy

Wieloprzegubowa

- lokomotywa, jednostka trakcyjna, lub zespół trakcyjny składający się z kilku członów

Wielosystemowa

- lokomotywa elektryczna przystosowana na dwa różne rodzaje zasilania

Wielosystemowa

- rodzaj lokomotywy elektrycznej zasilanej prądem stałym lub przemiennym

Wielotorówka

- linia kolejowa z więcej niż z jednym torem szlakowym

Wielotorówka

- linia kolejowa o więcej niż dwóch torach

Wieniec

- szyny ochraniające (osłaniające) słupy latarni oświetleniowych stojących na placu ładunkowym danej stacji

Wieniec

- to w kołach monoblokowych obręcz tylko inaczej nazywana

Wieprz

- parowóz

Wieszadełko

- zespół okrągłych ciężarów w kształcie pastylek dropsów na końcu przęsła naprężenia sieci trakcyjnej

Wieszak

- jest to linka w sieci trakcyjnej pomiędzy liną nośną, a przewodem jezdnym

Wieszaki

- potoczna nazwa górnej części sieci trakcyjnej

Wieża

- wysoka nastawnia

Wieża

- potocznie o wodnych wieżach ciśnień

Więzar

- poziomy drąg stalowy łączący czop korbowy koła napędzanego silnikiem z czopami korbowymi kół napędowych

Wihajster

- coś krzywego, zagiętego - jakiś przyrząd, którym można coś podważyć, coś otworzyć, coś naprawić - coś dokładnie nieokreślonego

Wilczór

- maszynista ze Stargardu Szczecińskiego

Wilki

- pracownicy drużyn trakcyjnych ze Stargardu Szczecińskiego

Wilno

- parowóz typu Px29

Wilno

- parowóz typu Px48

Winda

- rodzaj dźwignicy zawieszonej u góry na dwuteowniku

Winda

- rodzaj podnośnika torowego, lewarek

Wis

- wyłącznik (hebelkowy WIS) samoczynny

Wisła

- tak nazwano drugi parowóz towarowy Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, który miał kolejny numer inwentarzowy nr 2

Wittfeld

- akumulatorowy zespół trakcyjny Ma 090802 z 1913 roku, a energię elektryczną do ładowania akumulatorów pobierał w czasie postoju, przeważnie w porze nocnej. Zasięg tych zespołów sięgał nawet 180 km

Wizer

- kiedyś torowy

Wizerunek

- przedstawienie działalności firmy i jej produkcji w oczach innych

Wkładka

- w posiłku regeneracyjnym obowiązkowo zawsze był kawałek mięsa czy kiełbasy, (jako wkładka)

Wkładki

- żeliwne lub z komponentów plastykowych wstawki hamulcowe, które trąc o zestaw kołowy hamują lokomotywę lub wagony

Wkolejnica

- urządzenie, które pomaga wykolejonym zestawom kołowym wtoczyć się na główkę szyny

Właściwy

- tor prawy patrząc w kierunku jazdy, po którym to torze prowadzi się pociąg

Włączyć

- np. dodać wagon do składu pociągu

Wodowanie

- napełnienia wodą układu wodnego lokomotyw, lub tendra

Wodowskaz

- w zbiorniku wodnym (i nie tylko) szkło, przez, które można stwierdzić stan wody (i nie tylko) w danym zbiorniku

Wodowskaz

- szklany wskaźnik poziomu wody

Wodzidło

- na parowozie element wahacza połączony z krzyżulcem, który nadaje wahaczowi i trzonowi suwaka dodatkowe ruchy zapewniające wlot i wylot przedtrzonowy pary

Wojak

- pociąg przewożący wojsko

Wojenna

- jednostka elektryczna EN57 z numerem 1945 - jak rok zakończenia II wojny światowej (EN57 – 1945)

Wojenny

- pociąg przewożący wojsko

Wokzał

- kiedyś dworzec kolejowy (z rosyjskiego)

Wolant

- potoczna, inna nazwa okrągłego lub w formie dźwigni urządzenia do regulacji jazdy na pojazdach trakcyjnych

Wolna

- sygnał zezwalający na jazdę na semaforze

Wolna

- słowa młodszego maszynisty, gdy z lokomotywy w czasie pracy) widzi sygnał zezwalający na tarczy ostrzegawczej czy semaforze - wtedy maszynista powtarza WOLNA (to jest tzw. powtarzanie sygnałów w kabinie maszynisty)

Wolne

- czas drużyny trakcyjnej, lub konduktorskiej w domu (poza pracą)

Wołanie

- rozmowa radiotelefoniczna wzywająca dany pociąg, dyżurnych, lub dyspozytora

Woodward

- służy do dostosowania obrotów i mocy silnika spalinowego do stopnia wzbudzania prądnicy głównej

Worek

- torba, worek na PKP do przewożenia korespondencji

Wory

- drużyny konduktorskie (od dźwigania wielkich teczek)

Wos (WOS)

- dodatek 7 do służbowego rozkładu jazdy, jako Wykaz Ostrzeżeń Stałych

Wozy

- na początku kolejnictwa wagony nazywano także wozami I-szej, II-ej i III-ej klasy (około 1914 roku)

Wódz

- naczelnik w lokomotywowni

Wóz

- lokomotywa

Wóz

- kiedyś tak mówiono wagonie przeznaczonym do naprawy

Wóz

- kiedyś tak nazywano ostoję, która dźwigała ciężar parowozu czy tendra

Wózek

- pocztowy pojazd akumulatorowy z przyczepkami służący do przewożenia po peronie bagażu do i od wagonów bagażowych

Wózek

- podstawiany pod osie np. w czasie transportu wagonu normalnotorowego linią wąskotorową

Wózek

- małe kółka połączone i podstawiane pod osie np. w czasie transportu wagonu z zablokowaną osią

Wózek

- potocznie drezyna motorowa drogowców

Wózek

- transporter na wąskich torach

Wózkarze

- potocznie o drezyniarzach

Wrak

- lokomotywa nadająca się tylko na złom

Wrakowisko

- miejsce, gdzie lokomotywy są skreślone z ewidencji i czekają na pocięcie

Wrota

- brama w hali na terenie lokomotywowni lub wagonowni

Wróciło

- pojawiło się napięcie w sieci trakcyjnej po zaniku

Wskaźnik

- w poziomie torowiska znak informacyjny namalowany, lub podświetlany dla pociągów

Wskaźnik

- liczba określająca kształtowanie się mierników w różnych okresach czasu albo w stosunku do planowanych wielkości lub norm kolejowych

Wsparcie

- druga lokomotywa do pomocy, popych, przyprzęg

Wstawić

- po skończonej pracy pojazd trakcyjny należy odstawić na przegląd kontrolny lub na tor postojowy

Wstawka

- krótki kawałek szyny wstawiony w miejsce po wykruszeniu, pęknięciu lub jej braku w jej toku

Wstawka

- kawałek kołka, lub cegły wstawiany pomiędzy uszkodzoną iglicę rozjazdu do blokowania (prowizorka)

Wstawki

- żeliwne lub z komponentów plastykowych wkładki (klocki) hamulcowe, które trąc o zestaw kołowy hamują lokomotywę lub wagony

Wtyczka

- dodatkowa drużyna trakcyjna niewykazana w planie pracy

Wuce (WC)

- toaleta na pojazdach trakcyjnych

Wuce (WC)

- to tylko dworzec Warszawa Centralna

Wuce (WC)

- to toaleta w wagonie pasażerskim, zespole trakcyjnym, dworcu czy biurze

Wuda

- potocznie o oleju WD-40 (szczecińskie)

Wueleska

- w żargonie wąskotorowa lokomotywa spalinowa typu WLs

Wueleska

- przeznaczona dla górnictwa, przemysłu i budownictwa polska wąskotorowa lokomotywa spalinowa serii WLs50 na tor szerokości 600 mm

Wueleska

- przeznaczona dla górnictwa, przemysłu i budownictwa polska wąskotorowa lokomotywa spalinowa serii WLs40 na tor szerokości 600 mm

Wueleska

- spalinowa lokomotywa wąskotorowa małej mocy na wiązary typu WLs75 do prac manewrowych na terenie zakładów przemysłowych o rozstawie toru 750 mm (i 785 mm)

Wueleska

- lokomotywa spalinowa wąskotorowa serii Lyd1o różnym rozstawie kół

Wueleska (WLs)

- potocznie o wąskotorowej lokomotywie spalinowej typu WLs

Wuemha (WMH)

- linia kolejowa zwana Warszawską Magistralą Hutniczą (WMH), która prowadziła do huty Warszawa na Bielanach, a jadące nią pociągi woziły zazwyczaj złom do przetopienia

Wuen (WN)

- wysokie napięcie np. 3000 V

Wuen (WP)

- skrót kolejowy od stacji Warszawa Praga

Wuen (WWO)

- skrót kolejowy od stacji Warszawa Wschodnia Osobowa

Wuer (WR)

- wyłącznik rozrządu (klucz) do załączania sterowania z pulpitu lokomotywy elektrycznej

Wues (WS)

- wyłącznik szybki na lokomotywach i jednostkach elektrycznych

Wuesy (WS)

- w kabinie sekcyjnej wyłącznik szybki zasilający sieć trakcyjną

Wugiete (WGT)

- stacja towarowa położona na warszawskich Odolanach - Warszawa Główna Towarowa (WGT)

Wukade (WKD)

- Warszawska Kolej Dojazdowa

Wukadka

- w żargonie Warszawska Kolej Dojazdowa

Wukadki (WKD)

- elektryczne zespoły trakcyjne do ruchu lokalnego serii EN94, EN95 (od WKD-ki)

Wupejot (WPJ)

- to symbol oznaczający „wypalone paliwo jądrowe” w pociągach typu PONSZ, który towarzyszył w dokumentach numerom pociągów. Wagony te przypominały cementarki, lecz o innych kształtach

Wuwuka (WWK)

- potocznie o Warszawskim Węźle Kolejowym

Wuzetka

- potocznie na urlop na żądanie pracownika

Wybicie

- wyłączenie (odstawienie) najczęściej uszkodzonego wagonu (kilku wagonów) ze składu pociągu na danej stacji

Wyboczenie

- wygięte tory kolejowe od temperatury

Wyboczenie

- bardzo wysokie temperatury zewnętrzne i upał powodują, że szyny (metalowe) rozgrzewają się nawet do 60 stopni Celsjusza, i wtedy następuje wypchnięcie ich na boki, czyli wyboczenie

Wyboksowane

- zagłębione miejsce w główce szyny po rozbieganym zestawie kołowym, który stracił przyczepność z szyną

Wybrzuszanie

- powstaje, gdy nie zastosowano dylatacji w torach - wtedy wysokie temperatury powodują rozszerzanie się szyn, co powoduje ich wybrzuszanie

Wybrzuszenie

- na skutek wysokich temperatur szyny się wygięły (od swojego wymiaru)

Wybuch

- pociąg towarowy wiozący w swoim składzie materiały wybuchowe

Wychlać

- to odnośnie lokomotywy ST44, która lubi dużo (wychlać) zużyć paliwa

Wychlapek

- utrata właściwości podtorza świadcząca o utracie zdolności filtracyjnych materiału

Wychlapy

- w torowisku miejsca źle podbite (brak należytego odwodnienia podtorza), które podczas częstych przejazdów pociągów po tym miejscu i opadów powodują powstanie błota pod podkładami i ugięcia szyn

Wychowawczy

- rodzaj urlopu

Wyciągać

- ruszyć z postoju składem pociągu

Wycie

- odgłos wydawany przez lokomotywy podczas rozruchu (ruszania) pociągów

Wycieraczka

- pneumatyczne lub elektryczne urządzenie mechaniczne służące do zgarniania kropel deszczu z szyb lokomotyw

Wyczaić

- zrozumieć coś

Wydmuch

- bezpieczne rozwarcie łuku elektrycznego na stykach w kominku stycznika

Wydmuszka

- to po prostu pojazd trakcyjny (lokomotywy, wagony itp.) bez wyposażenia wewnętrznego, rozszabrowanego lub częściowo rozmontowanego

Wydzierżawić

- wynajęcie przez innego przewoźnika lokomotywy na określony czas

Wyeksploatowana

- stara lokomotywa, której eksploatacja się nie opłaca

Wyfajansować

- przekazać coś do utylizacji, wyrzucić do segregowanych śmieci

Wygar

- dźwięk silnika spalinowego lokomotywy

Wygaszona

- lokomotywa spalinowa z wyłączonym silnikiem spalinowym, lokomotywa elektryczna z opuszczonymi pantografami czy też parowóz z zimnym paleniskiem

Wygaszony

- na semaforach świetlnych nie świeci się żadne światło, bądź tylko komora np. wskaźnika

Wygła

- wygięła się np. szyna od temperatury

Wygrzewanie

- uruchomienie maszyn elektrycznych na pojazdach trakcyjnych odpowiednio wcześniej, aby je wysuszyć przed prowadzeniem pociągu

Wyhamowanie

- odpowiednio zmniejszenie prędkości wagonów puszczanych z górki i częściowo hamowanych płozami

Wyjaśnienie

- postępowanie administracyjne, które ma przybliżyć warunki, motywy i skutki przewinienia służbowego, wykolejenia, czy wypadku

Wykałatka

- wykolejnica torowa, potocznie żaba

Wykaz

- potoczna nazwa karty pracy drużyny trakcyjnej

Wykleszczenie

- stan awaryjny dźwigni ryglującej zwrotnicę, spowodowany rozpruciem zwrotnicy przez tabor, bądź zerwaniem pędni napędowej (uszkodzenie)

Wykolejnica

- ciężki metalowy element (malowany na czerwono) na jednej ze szyn, służący do celowego wykolejenia taboru, aby uchronić sąsiedni tor przed jego zajęciem

Wykolejona

- lokomotywa, która z różnych przyczyn kołami spadła z szyn

Wykrywa

- wyświetla się światło na sygnalizatorze

Wykrywa

- prawidłowe lub nieprawidłowe wskazanie na sygnalizatorze

Wylatuje

- wyjeżdżający pociąg (lokomotywa) ze stacji

Wyluzować

- popełnić przewód główny, co spowoduje zwolnienie hamulców składu pociągu

Wyładunek

- różne sposoby usuwania (wyładunku) towarów z wagonów towarowych

Wyładunek

- zespół wykonywanych czynności związanych ze zdjęciem ładunków z wagonów kolejowych

Wyładunkowy

- rodzaj torów w obrębie stacji

Wyłączony

- bez zasilania np. stycznik

Wyłączyć

- np. odjąć jakiś wagon ze składu pociągu

Wyłączyć

- odstawić np. uszkodzony wagon ze składu pociągu

Wyłogi

- klapy odwinięte na zewnątrz części munduru

Wymiennik

- czyli podgrzewacz układu wodnego na lokomotywie spalinowej, który korzysta np. z ciepła wytworzonego przez VAPOR

Wymijanie

- miejsce, gdzie na linii jednotorowej z mijanką można wyprzedzić stojący na niej pociąg

Wynalazek

- dość popularny elektryczny zespół trakcyjny serii EN57

Wynalazki

- zmodernizowane jednostki trakcyjne serii EN57, to wręcz szydercze ich określenie. Np. dotyczy to takich nr jak 1119 czy 1258 ze względu na ich bardzo wysoką awaryjność.

Wypaczenie

- inaczej stan techniczny toru, którego na skutek wysokich temperatur szyny się wygięły na boki

Wypadła

- lokomotywa, która kołami spadła z szyn

Wypinacz

- drążek, który służy do wypinania sprężyn torowych SB-3 oraz SB-4

Wypinać

- odczepić wagon

Wyporek

- określenie spod Kutna zakończenia toru, tak zwany koziołek oporowy

Wypożyczona

- tak, tak lokomotywy też można pożyczać. Jeśli jakaś z firm miała problemy (braki) z lokomotywami to wypożyczały je np. na sezon od innej spółki kolejowej

Wyprawienie

- na peronie przez dyżurnego ruchu podanie nakazu jazdy dla pociągu osobowego

Wyprawienie

- na peronie odprawa przez dyżurnego ruchu (podanie nakazu jazdy dla) pociągu osobowego

Wypustka

- kolorowa poprzeczna krawędź dystynkcji przyszyta od strony zewnętrznej o szerokości 3 mm i oznaczająca rodzaj służby

Wypustki

- pracownicy P.K.P. noszą na czapkach, kurtkach i płaszczach mundurowych wyłogi koloru amarantowego

Wyrko

- leżanka do odpoczynku w pomieszczeniu dla drużyn trakcyjnych

Wyro

- inaczej leżanka w pomieszczeniu dla drużyn trakcyjnych

Wyrolował

- maszynista, który oszukał kolegę maszynistę

Wyrolowane

- zagłębione miejsce w główce szyny po rozbieganym zestawie kołowym, który stracił przyczepność z szyną

Wyrzucaj

- usuń uszkodzony wagon ze składu pociągu

Wyrzut

- zadziałanie WS-a, czyli wyłącznika zasilającego sieć trakcyjną

Wyrzut

- odpowiednio ukształtowane urządzenie do zrucania płozy z szyn podczas wyhamowania wagonów płozami

Wyrzutka

- uszkodzony wagon, który należy wyłączyć z pociągu

Wyrzutka

- odstawić np. uszkodzony wagon ze składu pociągu

Wysadziny

- miejscowe, często nierównomierne podnoszenie się toru ewentualnie torowiska na skutek przemarzania podsypki czy gruntu podtorza oraz wiosenne osiadania toru związane z odmarzaniem tych materiałów

Wysoki

- rodzaj rozruchu w czasie jazdy pociągu na elektrowozie z umożliwieniem przepływu wyższego prądu w obwodzie głównym niż przy normalnej jeździe. Stosowany w bardzo trudnych warunkach technicznych

Wysokoperonowe

- elektryczne zespoły trakcyjne przystosowane tylko do wsiadania z wysokich peronów

Wyszedł

- skończyły się badania atestowe na dany podzespół

Wyszła

- informacja dla m-sty np., że końcówka pociągu wyjechała z rozjazdów

Wyścigi

- dwa pociągi na sąsiednich torach jadące w tym samym kierunku

Wyścigi

- jazda w tym samym kierunku po dwóch torach, dwóch lokomotyw

Wyścigi

- jazda w tym samym kierunku lokomotywy i samochodu jadącego po drodze tuż obok torów

Wytykanie

- kiedyś mówiono tak o wytaczaniu kierunku drogi kolejowej

Wywrot

- urządzenie służące do szybkiego rozładunku węglarek poprzez ich wywrócenie do góry kołami

Wywrotka

- wykolejnica torowa, potocznie żaba

Wzbudnica

- to niewielka prądnica prądu stałego, która zasila uzwojenie wzbudzenia prądnicy głównej (służy do wzbudzania prądnicy głównej)

Wzbudzenie

- praca prądnicy na pojazdach trakcyjnych

Wziernik

- szkło kontrolne do wskazywania poziomu, wody, paliwa, oleju, lub piachu na lokomotywach

Wzmocnienie

- dodatkowa lokomotywa na ciężkim pociągu

Wzmocnienie

- to element składowy w rozjazdach tzw. kierownica, która ma zapobiegać wykolejaniu zestawów kołowych na tych rozjazdach

Wzniesienie

- pochylenie toru na danym szlaku ku górze

Statystyka słownika:

Wychlapy

287


- wyrazów na literę "W" znajduje się w słowniku
   "SLANGU KOLEJOWEGO".


STRONA GŁÓWNA   |   WYRAZY   |   ZWROTY   |   PAROWOZY  |   SPALINOWE   |   ELEKTRYCZNE   |   ZESPOŁY TR.   |   DREZYNY
WĄSKOTORÓWKI   |   TABOR SPECJALNY   |   WAGONY   |   KONTAKT   |   HUMORY   |   PUZZLE

© Copyright 2019 - 2021 - SLANG KOLEJOWY. Wszelkie prawa zastrzeżone.   /TADEUSZPL/