Tory


 Zwroty na literę: "T"

 A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W Y Z Ż            

Tablice informacyjne

- to urządzenia informacyjne, które najczęściej można spotkać na stacjach kolejowych

Tablice relacyjne

- inaczej tablice kierunkowe, które są umieszczane na bocznych (i wewnętrznych) ścianach wagonów określające stację początkową i końcową danego pociągu

Tabliczka kolejowa

- metalowa tabliczka przytwierdzona na ściance czołowej lub na jej otulinie kotła parowozu z trwałymi napisami podającymi: nazwę właściciela, numer kotła kolejowy (urzędowy), dozwoloną nadprężność pary w atmosferach i datę ostatniej próby wodnej wykonanej w połączeniu z rewizją wewnętrzną

Tabliczka znamionowa

- tabliczki metalowe (najczęściej żeliwne) przytwierdzane do pojazdów (wagonów, lokomotyw), które zawierają: nazwę miasta, producenta, rok produkcji i numer seryjny

Tabor handlowy

 - tabor przeznaczony do zarobkowego (komercyjnego) świadczenia usług przewozowych.

Tabor kolejowy

- to pojazdy o przeznaczeniu zwykłym i specjalnym

Tabor specjalny

- to wszelkiego rodzaju maszyny do kolejowych robót remontowo-budowlanych, pojazdy do utrzymania i naprawy sieci trakcyjnej, żurawie kolejowe, wózki motorowe, które mogą się przemieszczać samodzielnie lub w składach pociągu

Tabor zwykły

- to wszystkie pojazdy trakcyjne takie, jak: lokomotywy, zespoły trakcyjne i inne pojazdy silnikowe oraz wagony osobowe i towarowe

Tajemniczy lok

prawdopodobnie był tylko jeden egzemplarz tej serii EU41, wycofany w roku 1959. Była to lokomotywa elektryczna kolei Wąbrzeźno-Wąbrzeźno Miasto

Tam i powrotem

- bilet w obie strony

Tank kontenery

- nowoczesne rozwiązania, czyli kontenery zbiornikowe o różnej pojemności

Tank wodny

- pojemność tendra parowozowego w metrach sześciennych

Tarcza obrotowa

- dawniej mówiono tak o obrotnicy (zwrot używany w 1927 roku)

Tarcza ostrzegawcza

- są ustawiane wg odpowiednich zasad przed semaforami wjazdowymi, odstępowymi a mogą być kształtowe lub świetlne ich zadaniem jest przekazywanie informacji o sygnale na semaforze, do którego się odnosi

Tarcza strzelecka

- wskaźnik W 18, oznaczający miejsce ustawienia ostatniego semafora odstępowego na blokadzie samoczynnej

Tarcza tłowa

 - metalowe czarne z blachy tło na sygnalizatorach świetlnych

Tarcze manewrowe

- świetlne lub kształtowe urządzenia sygnalizacyjne na manewrach, które zabraniają lub zezwalają maszyniście na pominięcie tych sygnałów

Tarcze rozrządowe

- świetlne lub kształtowe urządzenia sygnalizacyjne na manewrach, które informują maszynistę, kiedy i z jaką prędkością powinien pchać skład podczas wykonywania manewrów

Tarcze zaporowe

- świetlne lub kształtowe urządzenia sygnalizacyjne na manewrach, które informują maszynistę o zakazie jazdy lub zezwoleniu takiej jazdy tylko i wyłącznie po torach stacyjnych

Taryfa przewozowa

- opłata należna i obowiązująca za przejazd pociągiem, osób, rzeczy, zwierząt, towarów, która uzależniona jest od przewoźnika

Taśma 8 itp.

- krótko (polecenie) o torze przed wywrotnicą, na który spycha się węgiel

Te de jot (TDJ)

- nowy typ hamulców torowych, stosowanych na stacjach rozrządowych np. Łazy (TDJ)

Telefon polowy

- telefon induktorowy typu TAJ-43 wykorzystywany był na PKP, produkowany był przez Radomską Fabrykę Telefonów

Tender beczkowy

- rodzaj tendra, którego zbiornik wodny i jednocześnie ostojnicę tworzy poziomy, ścięty u góry walec, do którego przyspawane są czopy skrętów, urządzenia sprzęgowe i skrzynia węglowa, która zabudowana jest zwykle nieco wyżej

Tender kabinowy

- rodzaj tendra, który wyposażony jest w kabinę dla kierownika pociągu towarowego, którą montowano za skrzynią węglową, aby była możliwość wejścia do kabiny z obu stron

Tender korytarzowy

- to tender, który daje możliwość przejścia z kabiny maszynisty do wagonów specjalnym przejściem. Taki tender miała w Polsce tylko lokomotywa Pm36-1

Tender skrzyniowy

- rodzaj tendra, którego konstrukcja zbliżona jest do konstrukcji zwykłego wagonu ostojnicowego, w zbiorniku wody zabudowana jest skrzynia węglowa zazwyczaj o tej samej wysokości ścianek, lecz węższa i krótsza

Terminal kontenerowy

- to o dużej powierzchni plac składowy, który ma dużą zdolność przeładunkową i składowania kontenerów

Terminal mobilny

- urządzenie elektroniczne dla drużyn konduktorskich dla ułatwienia i przyspieszenia ich pracy

Terminal przeładunkowy

- to punkty w najważniejszych miejscach w Polsce, które ułatwiają i dysponują szeroką możliwością przeładunku przewożonego towaru. Obecnie takich terminali w Polsce jest 25

Tiry na tory

- modne, aktualne hasło mające na celu promocję przewozu TIR-ów na wagonach kolejowych

Tłuczeń kolejowy

- podsypka z kamienia, na którym układane jest torowisko

Toaleta próżniowa

- jest to toaleta stosowana w najnowszej branży kolejowej, która podczas spłukiwania wykorzystuje energię sprężonego powietrza, a jej przepływ jest wymuszony przez zastosowanie próżni, co pozwala ograniczyć zużycie wody do około szklanki wody na jedno spłukanie

Toczna przednia

- oś na parowozie bez napędu z przodu parowozu

Toczna tylna

- oś na parowozie bez napędu z tyłu parowozu

Tokarka mobilna

- urządzenie przenośne do obróbki profilu zestawów kołowych

Tokarka podtorowa

- urządzenie do obróbki profilu zestawów kołowych

Toki szynowe wewnętrzne

- to szyna wewnętrzna (na łuku jednotorówki) lub szyny wewnętrzne na dwutorówce

Toki szynowe zewnętrzne 

- to szyna zewnętrzna (na łuku jednotorówki) lub szyny zewnętrzne na dwutorówce

Toksyczne podkłady

- drewniane podkłady nasączone impregnatem olejem kreozotowym

Tor bezstykowy

- czyli taki, w którym szyny połączone są za pomocą trwałych połączeń wykonanych przez spawanie termitowe, zgrzewanie lub spawanie elektryczne

Tor czteroszynowy

- tam gdzie nie można zastosować toru trójszynowego, gdyż różnica szerokości między prześwitem np. europejskim a radzieckim jest zbyt mała, by można było stosować tor trójszynowy stosuje się splot czteroszynowy i tak pociągi o rozstawie 1435 mm korzystają z szyn wewnętrznych, a pociągi o szerokości 1520 mm z szyn zewnętrznych

Tor klasyczny

- czyli taki, w którym szyny łączone są przy pomocy łubków

Tor kolejowy

- to stanowiący podstawowy układ nośny nawierzchni kolejowej, którą tworzą dwa równoległe toki szynowe

Tor niewłaściwy

- tor lewy (patrząc w kierunku jazdy), przeciwny do właściwego, po którym w wyjątkowych przypadkach, takich jak roboty, awarie, czy zamknięcia toru prowadzi się pociąg

Tor odwodowy

- kiedyś tak nazywano żeberko ochronne

Tor odwodowy

- kiedyś tak było nazywane żeberko ochronne

Tor przestawczy

- tor, na którym jest realizowane samoczynne rozszerzanie rozstawu kół na szeroki bez konieczności ich wymiany

Tor przyjazdowy

- tor przyjęciowy na górce rozrządowej, na której pociągi towarowe kończą bieg i zostaje przygotowany do rozrządu

Tor przyjściowy

- tak kiedyś nazywano tory przyjazdowe na górce rozrządowej, na której pociągi towarowe kończyły bieg

Tor szlakowy

- tor pomiędzy stacjami

Tor trójszynowy

- tam gdzie różnica szerokości między prześwitem jednej szerokości toru nie koliduje z inną szerokością, to stosuje się trzecią szynę w torze. Jedna z nich jest wspólna dla obu szerokości toru

Tor właściwy

- tor prawy (patrząc w kierunku jazdy), przeciwny do właściwego, po którym w wyjątkowych przypadkach, takich jak roboty, awarie, czy zamknięcia toru prowadzi się pociąg

Torba kolejarza PKP

- kiedyś to pojemna torba wykonana ze skóry z rączką (do noszenia) i na pas (na ramię) zapinana na środkowy pasek i dwa zamki zatrzaskowe po bokach

Torba kolejowa

- kiedyś to pojemna torba wykonana ze skóry z rączką (do noszenia) i na pas (na ramię) zapinana na środkowy pasek i dwa zamki zatrzaskowe po bokach

Torba konduktorska

- to podręczna skórzana torba z paskiem na ramię, która służyła konduktorom PKP do noszenia rozkładów jazdy i miała także miejsce z boku na kasownik biletów

Torpeda podhalańska

- czyli Luxtorpeda, wygodny wagon motorowy o aerodynamicznych kształtach, stosowany w połączeniach międzymiastowych w latach 30-tych, XX wieku

Torpeda podhalańska

- spalinowy, wygodny wagon motorowy o aerodynamicznych kształtach serii Sax90, stosowany w szybkich kolejowych połączeniach międzymiastowych w latach 30-tych, XX wieku, także w Polsce. Polskie luxtorpedy (nazywane też motoekspresami) obsługiwały szybkie połączenia między Krakowem i Zakopanem (od 1936) oraz Warszawą i Poznaniem (od sierpnia 1939). W 1933 Ministerstwo Komunikacji podjęło decyzję o budowie dla PKP czteroosiowych wagonów silnikowych o prędkości maksymalnej 140 km/h dla ruchu dalekobieżnego i dwuosiowych o prędkości maksymalnej 70 km/h dla ruchu lokalnego. Wkrótce polskie fabryki (HCP, Fablok, Lilpop, Rau i Loewenstein) rozpoczęły produkcję zamówionych wozów i wprowadzono je do eksploatacji

Tory bez drutu

- niezelektryfikowana linia kolejowa

Tory będą biegły

- tory będą ułożone np. pomiędzy stacjami

Tory boczne

- to tory stacyjne, po których można tylko robić prace manewrowe, w skład, których wchodzą tory rozrządowe, ładunkowe, postojowe, trakcyjne, warsztatowe, magazynowe itp.

Tory główne dodatkowe

- to pozostałe tory główne na stacjach, które są przystosowane do jazd pociągowych

Tory główne zasadnicze

- to tory na stacjach, które są przedłużeniem torów szlakowych

Tory kierunkowe

 - czyli rozrządowe, na których rozstawia się wagony odpowiednio do danego kierunku lub punktu dalszego przeznaczenia (kursowania)

Tory na podłogę

- do zabawy układane na dywanie czy podłodze

Tory naprawcze

- na których drobniejsze uszkodzenia usuwa się bez przeładowywania ładunku na wagonie

Tory odjazdowe

- na które wystawia się gotowy skład, poddaje oględzinom technicznym, spisuje wagony, przekazuje drużynie konduktorskiej, przygotowuje do odjazdu i po podłączeniu lokomotywy oraz próbie hamulców wysyła w dalszą drogę

Tory porządkowe

- na których wagony podzielone na torach kierunkowych ustawia się je we właściwej kolejności i zestawia się z nich skład nowego pociągu

Tory przebiegowe

- łączące różne grupy torów ze sobą lub innymi punktami stacji, np. służą do kierowania lokomotyw do lokomotywowni

Tory przeładunkowe

- tory używane w przypadkach, kiedy jest uszkodzony wagon lub jego ładunek się przesunął i nie może jechać w dalszą drogę, czyli musi być poddany przeładunkowi

Tory rozrządowe

- czyli kierunkowe, na które stacza się wagony odpowiednio do danego kierunku lub punktu dalszego przeznaczenia (kursowania)

Tory stacyjne

- tory znajdujące się na danej stacji

Tory wyciągowe

- tory potrzebne do przestawiania wagonów z jednego toru na inny tor (równoległy) obok

Tory zjazdowe

- tory prowadzące z górki rozrządowej

Towarowe grupowe

- To pociągi towarowe zestawione z jednego rodzaju wagonów towarowych albo różnych rodzajów wagonów towarowych, ale zgrupowanych według miejsc przeznaczenia, do jakiego dana grupa wagonów będzie kierowana

Traci na wadze

- rozkradany systematycznie tabor, który stoi i czeka do rozbiórki

TrainScanner

- pociągi Pendolino podczas przejazdu przez odpowiednie urządzenie (skaner pociągu w kształcie zewnętrznej bramy) są poddawane ocenie stanu technicznego, pantografów, podwozia i poszycia składu przez kamery i lasery 3D, które umożliwiają automatyczną ocenę ich stanu

Trakcja ukrotniona

- obsługa połączonych pojazdów trakcyjnych (lokomotyw, lub elektrycznych zespołów trakcyjnych), w których sterowanie i kontrolowanie z przodu realizowane jest przez sprzęgi samoczynne

Trakcja wielokrotna

- obsługa połączonych pojazdów trakcyjnych (lokomotyw, lub elektrycznych zespołów trakcyjnych), w których sterowanie i kontrolowanie z przodu realizowane jest przez sprzęgi samoczynne

Trakcyjny drążek

- rura szkło-epoksydowa, która za pomocą uziemiacza uziemiania napowietrzne urządzenia trakcyjne

Trans Russia

- jedne z największych europejskich targów branży kolejowej w Moskwie

Trasa drogi

- wytknięty kierunek drogi kolejowej

Trasa pociągu

- to sporządzony dla odcinka linii kolejowej wykres ruchu pociągu, określający miejsce jego położenia na tym odcinku w zależności od czasu

Trasa pociągu

- wykres pociągu, po jakiej trasie jedzie

Trasa pociągu

- monitoring wyświetlany w internecie połączeń w czasie rzeczywistym

Trasa pod drutem

- linia kolejowa zelektryfikowana

Trasować drogę

- kiedyś mówiono o wytykaniu (wytaczaniu) kierunku drogi kolejowej

Trasować pociąg

- układać, wytyczać rozkład jazdy dla danego pociągu

Trasowanie linii

- na początkach kolejnictwa tak nazywano wytyczanie linii kolejowej

Trójkąt manewrowy

- w gwarze łódzkiej określenie pętli

Trójkąt torowy

- w przypadku krótkich pojazdów praktyczniejsze od pętli rozwiązanie do zmiany kierunku

Trudny podjazd

- to zatrzymanie przed semaforem wjazdowym (lub na szlaku o znacznym pochyleniu) ciężkiego pociągu towarowego, które grozi niemożnością ruszenia

Trzecia szyna

- szyna prądowa stosowaną głównie w metrze i SKM oraz na niektórych liniach kolejowych zamiast sieci napowietrznej

Trzecia szyna

- w zależności od potrzeb może być np. zębata lub zasilająca

Trzecia szyna zasilająca

- szyna prądowa stosowaną głównie w metrze i SKM oraz na niektórych liniach kolejowych zamiast sieci napowietrznej

Trzecia szyna zębata

- szyna środkowa o profilu zębatym stosowana głównie w trudnym górzystym terenie gdzie pociągi mogą łatwiej pokonywać te wzniesienia

Trzewik torowy

- w niektórych regionach to wykolejnica

 Tunel średnicowy

- to w Warszawie kolejowy tunel o długości 2310 metrów poprowadzony pod centrum Warszawy na trasie warszawskiej linii średnicowej łączącej trzy główne dworce kolejowe: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna i Warszawa Zachodnia

Turbo Gagarin

- towarowa, ciężka lokomotywa spalinowa serii 311D (polskie oznaczenie na PKP to ST40) produkowana w zakładach Newag w Nowym Sączu, która jest modernizacją lokomotywy ST44

Turkole na szlaku

- pociągi turystyczne na szlaku

Twarda woda

- określenie wody w kotle ogrzewczym

Twoja, moja

- rodzaj ręcznej drezyny

Twory kolejowe

- są to modernizacje lokomotyw na PKP np. SM42 - po zmodernizowaniu, jako 6Dg, SM48 przerobiona na ST48, SU45 przerobiona teraz na ST45, SU46 a teraz ST46 czy ST44 a teraz ST40

Statystyka słownika:

Tor

103


- zwroty wyrazowe na literę "T" znajduje
   się w słowniku   "SLANGU KOLEJOWEGO". ..


STRONA GŁÓWNA   |   WYRAZY   |   ZWROTY   |   PAROWOZY  |   SPALINOWE   |   ELEKTRYCZNE   |   ZESPOŁY TR.   |   DREZYNY
WĄSKOTORÓWKI   |   TABOR SPECJALNY   |   WAGONY   |   KONTAKT   |   HUMORY   |   PUZZLE

© Copyright 2019 - 2021 - SLANG KOLEJOWY. Wszelkie prawa zastrzeżone.   /TADEUSZPL/