Zegar


Wyrazy na literę: "Z" 

 A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W Y Z Ż            

Zabawki

- komplet kluczy od jednostki trakcyjnej

Zablokowanie

- strajkujący pracownicy na torach układają wszelkiego rodzaju przeszkody

Zadajnik

- nowa nazwa nastawnika jazdy (dźwigni do zadawania szybkości)

Zadyma

- efektowne zadymienie nieba podczas parady parowozów

Zadyszka

- słabnąca moc lokomotywy przy jeździe pod duże wzniesienie

Zafocić

- udało się zrobić zdjęcie kolejowe

Zagęszczarka

- zagęszczenia podsypki dokonują dynamiczne stabilizatory, które są samojezdnymi maszynami wyposażonymi w zespoły generujące drgania przekazywane nawierzchni torowej przez szyny w celu przyspieszenia stabilizacji położenia toru

Zagroda

- lokomotywownia

Zagroda

- żartobliwie o torach zajętych w lokomotywowni (przez Kobyły)

Zahamować

- sygnał ręczny i nocny przy próbie hamulca

Zajezdnia

- potocznie pomieszczenie (hala) dla lokomotyw

Zajętość

- brak możliwości wjazdu na dany tor, gdyż na nim stoi już pociąg, lub wagony

Zajęty

- tor, na którym stoi pociąg, lub wagony

Zajęty

- odcinek toru z jadącym przed nami innym pociągiem

Zakleszczenie

- mocne zablokowanie zestawów kołowych w wagonie

Zakleszczyć

- unieruchomienie zestawu kołowego w wyniku usterki (pęknięcia zębatki) przekładni głównej, co powoduje jego zalokowanie

Zaklinować

- unieruchomienie zestawu kołowego w wyniku usterki (pęknięcia zębatki) przekładni głównej, co powoduje jego zalokowanie

Zakluczyć

- zamknąć drzwi na klucz np. zakluczyć lokomotywę

Zakopianka

- złożony z 3 odcinków różnych linii, szlak kolejowy pomiędzy Krakowem Płaszowem a Zakopanem

Zakotwiczył

- o pociągu, który wjechał w peron

Zakrętarka

- urządzenie z różnymi nasadkami, które ułatwiają zakręcanie i odkręcanie śrub mocujących szyny

Zalewanie

- uzupełnienie wodą (specjalnym płynem) układu wodnego silnika spalinowego

Zaliczak

- rodzaj podróżnika, który ma na celu przejechanie możliwie jak największej ilości odcinków torowych leżących w Polsce

Załadunek

- różne sposoby umieszczania towarów w wagonach towarowych

Załadunek

 

- zespół wykonywanych czynności związanych z umieszczeniem ładunków na wagonach kolejowych

Załoga

- potocznie o drużynie konduktorskiej

Załom

- zwrot załomowy w napędzie zwrotnic

Zamknięty

- tor wyłączony z ruchu pociągów i manewrów

Zamrożona

- tak mówimy o lokomotywie, której układ wodny silnika spalinowego na skutek niskich temperatur został zamrożony i wymaga podgrzania przed uruchomieniem

Zaniechanie

- przerwanie, wstrzymanie kursowania danego pociągu z różnych względów

Zanik

- brak napięcia w sieci trakcyjnej

Zapadnia

- urządzenie w kanale służące do wymiany i naprawy podwozia

Zaparowóz

- lokomotywa spalinowa, uniwersalna serii SU46

Zapas

- lokomotywy bez przydzielonej pracy odstawione na bocznym torze i czekające w każdej chwili na podjęcie pracy pociągowej

Zapchany

- o pociągu, w którym wagony mają zajęte wszystkie miejsca siedzące i stojące ponad stan

Zapieczona

- uszkodzona panewka w zestawie kołowym wagonu

Zapięta

- o lokomotywie, która jest podłączona do składu

Zapinarka

- ręczne drążki lub spalinowe urządzenia ułatwiające łączenie syn z podkładami

Zapora

- rogatka, bariera na przejeździe kolejowym

Zapotrzebowanie

- ilość lokomotyw potrzebna do obsługi planowych pociągów

Zapowiadacz

- osoba informująca przez megafony pasażerów o odjazdach, przyjazdach pociągów, a także udzielająca innych komunikatów i informacji

Zapowiadacze

- pracownik, który ogłasza informacji dotyczących odjazdów, przyjazdów pociągów (i innych) przez megafony dworcowe

Zapowiadanie

- ogłaszanie informacji dotyczących odjazdów, przyjazdów pociągów (i innych) przez megafony dworcowe

Zapychacz

- czyli SM42-8837 z pantografami na dachu przerobiona na zdalnie sterowany (radiowo) elektrowóz - używana na terenie Huty Katowice (wersja wyglądała zbyt tajemniczo, gdyż była z zaspawaną kabiną maszynisty)

Zasieki

- miejsce za płotem lokomotywowni, gdzie są poustawiane lokomotywy (niezdolne do ruchu) na dłuższy postój

Zasieki

 

- pionowe ściany ażurowe (np. z siatki) w formie przegród, które służą do składowania części zamiennych, elementów składowych np. lokomotyw, które mogą służyć, jako magazyn

Zaskoczył

- np. wyłącznik szybki na lokomotywie nie chce złapać, aż po którymś razem złapie

Zaskoczyła

- ruszyła lokomotywa, która była uszkodzona

Zasobnik

- obiekt jedno lub wielokomorowy, który charakteryzuje się dnem w kształcie leja ułatwiającego opróżnianie składowanych materiałów sypkich

Zastartować

- uruchomić silnik w lokomotywie spalinowej

Zastępczy

- rodzaj sygnału, białe światło migające

Zatrudnienie

- otrzymanie pracy w spółkach kolejowych

Zatrudnienie

- lokomotywa, która po oczekiwaniu otrzymała zapotrzebowanie do obsługi pociągu

Zatrzymanie

- inaczej postój pociągu, który może być planowy, a także nieplanowy stosowany w przypadku dojazdu, zjazdu pracowników kolejowych na posterunki blokowe, podstacje trakcyjne itp. znajdujące się na szlaku

Zawalidroga

- przeszkoda leżąca na torach lub sieci trakcyjnej

Zawiadowca

- to historyczne stanowisko w PKP, zawiadowca był kierownikiem stacji kolejowej. Na większych stacjach posiadał swoich zastępców. Od 1998 roku stacje nie są zarządzane przez zawiadowcę.

Zawiesie

- pomocniczy osprzęt do podwieszania, zawieszania, obwiązywania czy też podtrzymywania ładunków na haku dźwignic

Zawijas

- czyli trasa kolejowa prowadząca po łuku zbliżonym do 180 stopni, którego przykładem może być łuk w Lewinie Kłodzkim

Zawory

- na parowozie kurki przedmuchowe, które otwiera maszynista w razie potrzeby (na dłuższym postoju parowozu) do usunięcia pary z cylindra

Zawór

- kurek na czołownicy wagonu lub lokomotywy odcinający zasilanie powietrza do węży (zawór końcowy)

Zawór

- hamulec zespolony lub pomocniczy na pojazdach trakcyjnych

Ząbek

- jedna z pozycji na nastawniku jazdy

Zbieracz

- element rurowy sieci odprowadzającej wody z drenaży podziemnych w systemie odwadniania torowiska

Zbijać

- kasować SHP lub czuwak

Zbiorowy

- pociąg towarowy o zasięgu lokalnym, pracującym na pośrednich małych stacjach

Zdalna

- rodzaj telekonferencji w zakładzie pracy

Zdalne

- rodzaj sterowania kilku lokomotyw (bez obsługi maszynisty), w której sterowanie odbywa się z jednej przedniej lokomotywy

Zdanie

- czas drużyny trakcyjnej od punktu kontrolnego do zakończenia pracy

Zdawczy

- pociąg towarowy o zasięgu lokalnym dowożącym ładunki z określonej stacji do odbiorcy lub zleceniodawcy

Zdawka

- potocznie o pociągu towarowym zdawczym

Zdechła

- brak jazdy na lokomotywie - wystąpiła usterka, uszkodziła się lokomotywa

Zdechnięty

- defektujący pociąg na szlaku

Zdefektowana

- lokomotywa, na której wystąpiła usterka i brak jest jazdy

Zdeklasowanie

- zmiana klasyfikacji wagonów np. z klasy 1 na klasę 2

Zdeklasowany

- obniżona ze względów technicznych np. klasa wagonu z 1 na 2

Zderzak

- jest to urządzenie stosowane w kolejnictwie, przeznaczone do łagodzenia sił nacisku i uderzeń oraz utrzymywania sprzęgniętych wagonów w odpowiedniej odległości (dawna nazwa to bufor)

Zdewastowany

- zaniedbany i zniszczony pojazd trakcyjny czy też element infrastruktury

Zdezelowana

- zniszczona przez czas lokomotywa

Zdezelowany

- stary zniszczony wagon, lub inny tabor

Zdjąć

- usunąć płozę spod wagonów

Zdualizowana

- lokomotywy jednoczłonowe przerobione na lokomotywy ciężkie dwuczłonowe do ruchu towarowego

Zebra

- lokomotywa spalinowa serii SM42, od pasów na czołownicy i bokach

Zebra

- to terminal mobilny typu Zebra TC77, który producent nazywa komputerami dotykowymi i jest przeznaczony dla drużyn konduktorskich dla ułatwienia i przyspieszenia ich pracy

Zegar

- potoczna nazwa szybkościomierza (prędkościomierza) na lokomotywie

Zegary

- przyrządy kontrolno-pomiarowe dla maszynisty wmontowane w pulpicie lokomotywy

Zemsta

- w skrócie od Zemsty Ceausescu - lokomotywa spalinowa do ruchu osobowego serii SP32

Zenteki (ZNTK)

- potoczna nazwa Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego - przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją i świadczeniem usług dla potrzeb przemysłu i transportu kolejowego

Zentki

- Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego (ZNTK)

Zephir

- dwufunkcyjny pojazd szynowo drogowy o możliwościach od lekkich do ciężkich prac manewrowych

Zero (skala 0)

- nazwa i skala stosowana w modelarstwie kolejowym przed II wojną światową, popularną wówczas w modelach w skali 0 (zero, 1: 45 - 1: 43,5) 32 mm

Zestyk

- zespół współpracujących ze sobą styków przeznaczony do zamykania, otwierania lub przełączania obwodów elektrycznych

Zeszyt

- służbowy rozkład jazdy

Zeterka (ZRK)

- zabezpieczenie ruchu kolejowego

Zetka (Skala Z) 

- nazwa skali stosowanej w modelarstwie kolejowym o podziałce 1: 220 i rozstawie szyn 6,5 milimetrów, produkowana przez przedsiębiorstwo Märk lin

Zetpeer (ZPR)

- powstała jedna ze spółek w wyniku restrukturyzacji PKP - Zakład Przewozów Regionalnych (ZPR)

Zette (ZT)

- lokomotywownia kiedyś, a teraz Zakład Taboru (ZT)

Zetzetem (ZZM)

- Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce (ZZM)

Zezłomowany

- pojazd skreślony z ewidencji i oczekujący pocięcia go na złom

Zębnica

- to jeden z zębatych elementów naprężaczy pędni

Zgarniacz

- dolna, przednia (tuż nad szynami) część czołownicy na pojazdach trakcyjnych

Zgarniarka

- maszyna torowa do profilowanego nagarniania tłucznia

Zgarniarki

- maszyny starszego i nowszego typu, które zgarniają i profilują podsypkę do wymaganego profilu

Zgrzeina

- miejsce połączenia szyn za pomocą zgrzewania

Zgrzeina

- miejsce połączenia szyn na stałe

Zielona

- lokomotywa pomalowana na zielono (barwy pierwotne)

Zielony

- młody nowy praktykant w drużynach trakcyjnych

Zig-zag

- nad torem przewody jezdne rozwieszone są pod pewnym kątem względem osi toru, zmieniając kierunek zukosowania tak, że tworzą linię zygzakowatą, co powoduje bardziej równomierne zużywanie nakładek na pantografie

Zimna

- lokomotywa po dłuższym postoju wymagająca podgrzania

Ziomale

- inni kolejarze

Zlewnia

- obszar terenu, z którego wody spływają do urządzenia odwadniającego

Złapać

- zdążyć na pociąg

Złapał

- pracownik zdążył podłożyć płozę pod staczającym się wagonem

Złapał

- manewrowy zdążył połączyć staczający się wagon ze stojącymi wagonami

Złapany

- zestawy kołowe wagonu ujęte w szczękach hamulca torowego

Złapany

- ładne ujęcie fotograficzne np. pociągu przez miłośników fotografii kolejowej

Złączka

- izolująca wkładka służąca do połączenia szyn toru

Złom

- lokomotywy czekające na pocięcie

Złom

- zardzewiałe szyny kolejowe

Złomiarnia

- cmentarzysko zapomnianych lokomotyw stojących na stacji i czekających na swój smutny koniec

Złomiszcze

- lokomotywy przeznaczone na złom i czekające na pocięcie

Złomowanie

- cięcie lokomotyw, wagonów przeznaczonych na złom

Złomowisko

- miejsce, gdzie lokomotywy czekające na pocięcie

Złoty

- elektryczne zespoły trakcyjne produkcji polskiej produkowane w NEWAG-u serii EN63

Zmiana

- nowo obejmująca służbę drużyna trakcyjna, lub konduktorska

Zmiana

- postaw w zmianie - czyli postaw lokomotywę w ukresie przed zmianą drużyny

Zmodernizowany

- inaczej mówiąc unowocześniony, ulepszony stary tabor, na który wprowadzono nowsze (nie zawsze lepsze) technologie

Zmotoryzowanie

- wprowadzenie trakcji spalinowej na poszczególne ówczesne okręgi kolejowe

Znawca

- osobnik, który twierdzi, że wie wszystko o kolei, broni jej i udziela się czynnie na forach kolejowych

Zosia

- w Przewozach Regionalnych kursują elektryczne lokomotywy ČD serii 163, które otrzymały imiona damskie i tak Zosia to lokomotywa 163 035

Zrywka

- pociąg roboczy, do którego należy zerwanie starego torowiska

Zrywka

- demontaż przęseł torowych specjalną maszyną

Zsuwy

- bez naruszania stateczności podtorza w przekopach przemieszczenia cienkich, przypowierzchniowych warstw gruntu na skarpach

Zukosowania

- nad torem przewody jezdne rozwieszone są pod pewnym kątem względem osi toru, zmieniając kierunek zukosowania tak, że tworzą linię zygzakowatą, co powoduje bardziej równomierne zużywanie nakładek na pantografie

Zupa

- to paliwo do lokomotyw spalinowych ropa, czyli olej napędowy

Zupka

- bezpłatny posiłek regeneracyjny do wykorzystania na bon w bufecie dworcowym lub zaprzyjaźnionej restauracji w pobliżu stacji

Zwalić

- zamknąć semafor w położenie STÓJ

Zwekslować

- przestawić zwrotnicę i skierować pociąg lub wagony na inny tor

Związek

- również w znaczeniu, jako "połączenie kolejowe"

Związkowiec

- pracownik udzielający się w związkach zawodowych

Zwieracz

- przewóz z zaciskami do zwierania toków szyn w razie awarii lub wypadku

Zwolnić

- wyluzować hamulec

Zwolnienie

- oznaczone miejsce w torze, przez które należy przejechać z określoną prędkością

Zwora

- omijające połączenie elektryczne (mostek)

Zwrot

- pociąg na powrót

Zwrot

- zwrot przesyłki firmie, która uprzednio dostarczyła ją przewoźnikowi

Zwrotka

- zwrotnica torowa rozjazdowa (na rozjeździe), zmieniająca jazdę po torach

Zwrotnica

- urządzenie dołączane do torów kolejowych umożliwiające zmianę kierunku pociągom. Składa się ze sterowanego (zazwyczaj zdalnie, czasem ręcznie) mechanizmu, który przemieszcza ruchomą część pomiędzy dwoma innymi torami

Zwrotnica

- głowica rozjazdowa, zmieniająca jazdę po torach

Zwrotniczy

- pracownik kolejowy, do którego należy nastawianie potrzebnych położeń zwrotnic i wykolejnic znajdujących się w drodze przebiegu pociągów w obrębie posterunku zwrotniczego i ich przegląd

Zwrotnik

- tzw. ślepy tor - boczny tor zakończony uporem spełniającym funkcje ochronną

Zwrotnik

- urządzenie dołączane do torów kolejowych umożliwiające zmianę kierunku pociągom. Składa się ze sterowanego (zazwyczaj zdalnie, czasem ręcznie) mechanizmu, który przemieszcza ruchomą część pomiędzy dwoma innymi torami

Zygzakowanie

- aby zwiększyć żywotność części ślizgowej odbieraka prądu stosuje się tak zwane zygzakowanie sieci jezdnej, które powoduje mniej więcej równomierne ścieranie się ślizgu pantografu, gdyż przewód jezdny ślizga się na całej długości roboczej płozy ślizgacza

Statystyka słownika:

Zgarniacz

152


- wyrazy na literę "Z" znajduje się w słowniku
   "SLANGU KOLEJOWEGO".


STRONA GŁÓWNA   |   WYRAZY   |   ZWROTY   |   PAROWOZY  |   SPALINOWE   |   ELEKTRYCZNE   |   ZESPOŁY TR.   |   DREZYNY
WĄSKOTORÓWKI   |   TABOR SPECJALNY   |   WAGONY   |   KONTAKT   |   HUMORY   |   PUZZLE

© Copyright 2019 - 2021 - SLANG KOLEJOWY. Wszelkie prawa zastrzeżone.   /TADEUSZPL/