Kładka nad torami


Zwroty na literę: "K"

 A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W Y Z Ż            

Ka de pe (KDP)

- Kolei Dużych Prędkości

Kabel do herbaty

- humorystycznie kabel z głowicą do grzania pociągu

Kabina sekcyjna

- ma za zadanie zmniejszenie spadków napięć (kontener przy torach)

Kacze doły

- szlak Szczecin Port Centralny – Kostrzyn (szczecińskie)

Kalka maszynowa

- kolorowa, zazwyczaj czarna lub granatowa cienka kalka, która była wkładana pomiędzy papiery do pisania i wkręcana na wałek maszyny do pisania - dzięki temu uzyskiwano pisane dokumenty w kilku egzemplarzach (kserokopiarek jeszcze nie było) – powszechnie używana na halach maszyn w DOKP

Kambuz hamulcowego

- mała chatka dla hamulcowego na jednym końcu wagonu kolejowego w celu jego ochrony

Kamieniem kotłowy

- warstwa osadu węglanów wapnia i magnezu, powstających w wyniku termicznego rozkładu wodorowęglanów wapnia i magnezu, zawartych w twardej wodzie. Osadza się na wewnętrznych ściankach kotłów i instalacjach rurowych, w których występuje gorąca para wodna

Kampania kolejowa ABC

- to nazwa kolejowej ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców, która realizowana jest przez Urząd Transportu Kolejowego

Karczma Piwna

- impreza, wspólna zabawa kolejarzy przy piwie

Karta próby

- dokument dla maszynisty stwierdzający poprawność wykonania próby hamulca na składzie pociągu

Karta znajomości szlaku

- dokument dla maszynisty stwierdzający znajomość szlaków kolejowych (wykaz), na których może prowadzić pociągi bez pilotów

Kartonowa kolej

- o modelach kolejowych wykonanych z tektury

Kaźnia Gagarinów

- to Imbramowice, miejsce gdzie zsyła (wysyła) się lokomotywy na ich ostatni żywot, czyli na pocięcie, najwięcej chyba cięto tam Gagarinów

Kibel De Luxe

- dość popularny elektryczny zespół trakcyjny serii EN57w wersji z miękkimi siedzeniami

Kibel połamał patyki

- elektryczny zespół trakcyjny serii EN57 uszkodził sobie pantografy.

Kierowca bombowca

- maszynista prowadzący ciężki pociąg

Kierowca lokomotywki

- to inaczej maszynista lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM

Kierujący pracą

- to stanowisko na stacji, wyznaczone regulaminem, zajmujące się kierowaniem pracy stacji i jej rejonem, analizą zagrożeń i podejmowaniem działań interwencyjnych

Klapa Ackermana

- zawór w każdym pojeździe osobowym, gdzie pociągnięcie za jego rączkę powoduje zahamowanie składu

Klapa od hamowania

- w hamulcu bezpieczeństwa pociągnięcie za rączkę tego hamulca powoduje zahamowanie składu

Klapa od kibla

- jednostka EN57 ze zmodernizowaną kabiną m-sty

Klapa od kibla

- maszyniści tak nazywają nowe czoło (wykonaną z żywicy kabinę maszynisty) elektrycznej jednostki trakcyjnej serii powyżej EN57-2xxx. Uważają oni, że w razie wypadku czoło jednostki po prostu odpada wyrzucając maszynistę przed koła własnego pociągu

Klapy inspekcyjne

- klapy (otwierane w różny sposób) w różnych urządzeniach i silnikach umożliwiające naprawę, wymianę części lub wykonanie innych czynności konserwujących czy naprawczych

Kleszcze do szyn

- specjalne ściskające uchwyty do podnoszenia, przesuwania szyn

Kleszcze do szyn

- to dwa ramiona zakończone szczękami i kształtem dopasowane do podkładu, które służą do przenoszenia podkładów i podrozjazdnic drewnianych lub betonowych

Klin pomiarowy

- przyrządy do pomiarów zużycia szyn w rozjazdach i skrzyżowaniach torów (szczelinomierz)

Klocki hamulcowe

- wkładka wymienna z elementem ciernym z żeliwa, lub w ostatnich latach koleje europejskie wprowadzają wstawki hamulcowe z tworzyw sztucznych

Klucz do szyn

- klucz do śrub stopowych przytwierdzających stopkę szyny do podkładu

Klucz fajkowy

- nasadowy klucz do łubków do śrub

Klucz francuski

- regulowany (nastawny) klucz o szerokim zastosowaniu

Klucz nastawny

- regulowany (francuz) klucz o szerokim zastosowaniu

Klucz przedziałowy

- klucz do otwierani i zamykania przedziałów tzw. kwadrat

Klucz sztorcowy

- klucz do wkrętów do podkładów

Klucz torowy

- płaski klucz do łubków do śrub

Kłęby dymu

- większe ilości czarnego dymu wydobywającego się z komina parowozu

Kłęby pary

- większe ilości pary wydobywających się z cylindrów parowozu

Kobyły w stajni

- lokomotywy w lokomotywowni

Kocie łby

- jazda po torze w fatalnym stanie lub po wychlapach

Kocioł grzewczy

- urządzenie na lokomotywie spalinowej (np. VAPOR na SP45) służące do wytwarzania pary, która służy do ogrzewania składu pociągu

Kocioł parowy

- urządzenie na lokomotywie spalinowej umożliwiające ogrzewanie parowe składu pociągu

Kocioł płomieniówkowy

- kocioł, w którym do zwiększenia powierzchni ogrzewalnej obok płomienic zastosowane zostały także rury o mniejszej średnicy

Kocioł wodno-parowy

- urządzenie na lokomotywie spalinowej (np. VAPOR na SP45) służące do wytwarzania pary, która służy do ogrzewania składu pociągu w ruchu pasażerskim

Kogel mogel

- odmiana jednostki elektrycznej serii EN57 poskładana z różnych innych jednostek

Kolce kolejowe

- element mocujący w torowisku

Kolec linii

- rodzaj zapięć na szynie i jest stosowany głównie w konstrukcjach kolejowych

Kolec toru

- rodzaj zapięć na szynie i jest stosowany głównie w konstrukcjach kolejowych

Kolej aglomeracyjna

- to kolej podmiejska, która obsługuje przewozy osób, czyli pasażerów na terenie aglomeracji miejskich

Kolej Bystrzycka

- to linia kolejowa zbudowana pod koniec XIX wieku, przebiegająca wzdłuż doliny rzeki Bystrzycy łącząc Świdnicę i Jedlinę-Zdrój

Kolej domowa

- makiety kolejowe w domu

Kolej dużych prędkości

- są to linie kolejowe oraz tabor przystosowany do rozwijania prędkości powyżej 200 km/h

Kolej kartonowa

- papierowe modele kolejowe

Kolej leśna

- kolej wąskotorowa stosowana w gospodarce leśnej.

Kolej magnetyczna

- kolej poruszająca się na poduszce magnetycznej bez styku pojazdu z torem

Kolej na poduszce

- kolej z torowiskiem zastąpionym przez układ elektromagnesów, a skład jest unoszony polem magnetycznym

Kolej ogrodowa

- modelowe odtwarzanie kolejowych układów torowych na wiele sposobów, oparte na pewnym schemacie

Kolej piaskowa

- potocznie określana kolej przemysłowa (użytku niepublicznego) posiadająca licencje do korzystania z infrastruktury kolejowej, posiadająca specjalistyczny tabor rozładunkowy i zajmująca się transportem materiałów podsadzkowych do zabezpieczania wyrobisk kopalnianych

Kolej Plus

- to nowelizacja ustawy z 9 stycznia 2020 r. o transporcie kolejowym, czyli Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej

Kolej podłogowa

- kolej z zabawkami, modelami do zabawy na dywanie czy podłodze

Kolej podmiejska

- to kolej aglomeracyjna, która obsługuje przewozy osób, czyli pasażerów na terenie aglomeracji miejskich

Kolej podziemna

- metro

Kolej polowa

- rodzaj kolejki wąskotorowej o rozstawie szyn od 600 do 750 mm i o bardzo prostej konstrukcji. Czasami to są gotowe przęsła torowe układane bezpośrednio na ziemi

Kolej regionalna

- to kolej, która często zatrzymuje się na przystankach i stacjach pokonując i obsługując małe i średnie odległości z pasażerami

Kolej Szadzka

- wąskotorowa kolej stargardzka

Kolej szerokotorowa

- kolej o prześwicie większym niż uznawany za "normalny", czyli 1435 mm. W Rosji prześwit wynosi 1524 mm (znormalizowany do 1520 mm), w Finlandii nadal jest, 1524 co jest pozostałością po imperialnej Rosji, w Hiszpanii i Portugalii 1667 mm

Kolej Śmierci

- linia kolejowa, która była budowana podczas II Wojny Światowej, jako połączenie kolejowe w Azji Południowo-Wschodniej. Nazywana, jako Birmańska Kolej Śmierci gdyż jej budowa mogła doprowadzić do śmierci nawet 162 000 ludzi, którzy ją budowali

Kolej Walimska

- to kolej jednotorowa obecnie zlikwidowana (uruchomiona w 1914 roku), która łączyła Jugowice i Walim, a trasa kolejowa liczyła 4,7 km, jako kolei Wüstewaltersdorfer Kleinbahn AG. Była to kolej, która miała system zasilania prądem stałym o napięciu 1000 V

Kolej wąskotorowa

- kolej o prześwicie mniejszym niż określany w danym kraju, jako normalny, czyli w większości krajów europejskich 1435 mm. Kolej wąskotorowa cechuje się mniejszą zdolnością przewozową od kolei normalnotorowej, jednak można na niej stosować większe pochylenia i łuki o mniejszym promieniu, dzięki czemu jest nawet kilkakrotnie tańsza w budowie

Kolej ziemniaczano-buraczana

- to żartobliwa nazwa wąskotorowej Żnińskiej Kolei Powiatowej, której początki sięgają 1894 roku

Kolej żelazna

- przestarzale o kolei i pojazdach kolejowych poruszających się po torach

Kolej żelazna

- czyli kolej - droga szynowa, po której porusza się tabor służąca do przewozu osób i towarów wraz z przeznaczonymi do ich eksploatacji budowlami i urządzeniami

Kolej średnicowa

- to w Warszawie kolejowa linia, na którą składają się węzłowe kolejowe stacje od Warszawy Wschodniej do Warszawy Zachodniej

Kolejarski pomnik

- to oddany do użytku w 2006 roku pociąg i szlak papieski, pobłogosławiony przez papieża Benedykta XVI

Koleje niepubliczne

- służące do wyłącznego użytku eksploatujących je jednostek, jak i bocznic kolejowych, połączonych z siecią kolei użytku publicznego

Koleje publiczne

- przeznaczone do użytku publicznego przewozu osób i przesyłek

Kolejowe akcenty

- utrwalone aparatem ciekawe ujęcia kolejowe

Kolejowe akcenty

- w fotografii, wydarzeniach, opisach - kolejowe motywy, akcenty z jakiegoś wydarzenia kolejowego poświęconego pewnej kwestii, lecz powiązanej z koleją

Kolejowe działki

- kiedyś modne wśród pracowników Kolejowe Ogrody Działkowe podlegające PKP

Kolejowe ogrody

- kiedyś modne wśród pracowników Kolejowe Ogrody Działkowe podlegające PKP

Kolejowe szprychy

- to 10 linii kolejowych o znaczeniu państwowym (nazwanych umownie szprychami), które będą się rozchodzić równomiernie od CPK (Centralnego Portu Komunikacyjnego)  po całym terenie naszego kraju

Kolejowy bajpas

- alternatywna droga dojazdu na czas modernizacji (remontu, naprawy) linii kolejowej

Kolekcjoner tablic pociągowych

- miłośnik, kolekcjoner, który nieustannie myśli jak powiększyć swoją kolekcję tablic kierunkowych z pociągów, aby chwalić się nimi przed innymi i powiększyć swój zbiór

Kolzamik Drezynka

- potoczna nazwa dwuczłonowego szynobusu produkowanego w latach 1988-1990 przez KOLZAM Racibórz - SN81

Koła jezdne

- to element wchodzący w skład zestawów kołowych stosowanych w transporcie kolejowym i mogą być, jako koła obręczowe lub monoblokowe

Koła jezdne

- to element wchodzący w skład zestawów kołowych stosowanych w transporcie kolejowym i mogą być, jako koła obręczowe lub monoblokowe

Koła monoblokowe

- tarcza koła oraz obręcz stanowią jeden element stalowy, są wykonane, jako kute w matrycach prasami ciężkiego typu, następnie walcowane na gorąco oraz ulepszane cieplnie, aby w rezultacie doprowadzane do dokładnych gotowych wymiarów metodą obróbki skrawaniem

Koła monoblokowe

- tarcza koła oraz obręcz stanowią jeden element stalowy, są wykonane, jako kute w matrycach prasami ciężkiego typu, następnie walcowane na gorąco oraz ulepszane cieplnie, aby w rezultacie doprowadzane do dokładnych gotowych wymiarów metodą obróbki skrawaniem

Koła napędne

- to napędzane zestawy kołowe w pojazdach trakcyjnych, czyli moment obrotowy z zespołów napędowych jest przenoszony na te zestawy

Koła napędne

- to napędzane zestawy kołowe w pojazdach trakcyjnych, czyli moment obrotowy z zespołów napędowych jest przenoszony na te zestawy

Koła obręczowe

- to jeden z rodzajów kół jezdnych stosowanych w transporcie kolejowym gdzie obręcz jest nałożona na kole bosym i zabezpieczona pierścieniem zaciskowym

Koła obręczowe

- to jeden z rodzajów kół jezdnych stosowanych w transporcie kolejowym gdzie obręcz jest nałożona na kole bosym i zabezpieczona pierścieniem zaciskowym

Koła toczne

- to nienapędzane zestawy kołowe w pojazdach trakcyjnych

Koła toczne

- to nienapędzane zestawy kołowe w pojazdach trakcyjnych

Koło bose

- część zestawu kołowego, na którą nakłada się obręcz i zabezpiecza pierścieniem

Koło bose

- inaczej zwane piastą koła, na której mocuje się obręcz i mogą być w formie tarczy albo ramion

Koło bose

- inaczej zwane piastą koła, na której mocuje się obręcz i mogą być w formie tarczy albo ramion

Koło domu

- najbardziej lubiana praca maszynisty - w pobliżu miejsca zamieszkania

Koło pięknie stuka

- lokomotywa lub skład pociągu z płaskimi miejscami na obręczach, które w czasie jazdy stukają

Koło sterowe

- nastawnik jazdy

Koło zaobręczowane

- to zestaw kołowy gdzie obręcz jest nałożona na koło bose

Koło zaobręczowane

- to zestaw kołowy gdzie obręcz jest nałożona na koło bose

Komin gada z niebem

- silnik spalinowy pracuje na maksymalnych obrotach

Kominek gasikowy

- urządzenie (o specyficznej budowie) montowane na stycznikach służące do wygaszania łuku elektrycznego powstałego podczas rozłączania styków

Komora gasikowa

- wnętrze specjalnie zbudowanego kominka montowanego na stycznikach elektrycznych

Komora gazowa

- lokomotywa spalinowa serii ST44 ze względu na wydalanie dużej ilości dymu i spalin

Komora gazowa

- lokomotywa spalinowa serii ST44 ze względu na wydalanie dużej ilości dymu i spalin

Komora łukowa

- miejsce w porcelanowej (ceramicznej) nasadce na kominek służąca do bezpiecznego wydmuchania łuku elektrycznego ze styków

Komóry sygnałowe

- to w latarni sygnalizatora świetlnego miejsce na umieszczenie żarówki, która da odpowiednie oświetlenie dla danych potrzeb ruchowych

Komputer dotykowy

- to urządzenie elektroniczne dla drużyn konduktorskich dla ułatwienia i przyspieszenia ich pracy

Komunikacja bezprzeładunkowa

- komunikacja przestawcza, czyli ze zmianą rozstawu zestawów kołowych bez przeładunku

Komunikacja przestawcza

- komunikacja ze zmianą rozstawu zestawów kołowych bez przeładunku

Konduktor pakunkowy

- konduktor w wagonie bagażowym (kiedyś)

Konduktor rozdawczy

- konduktor w wagonie bagażowym (kiedyś)

Koniec linii

- to ostatnia stacja na danym szlaku, której tory są zakończone uporkiem

Kontakt ramienny

- kiedyś urządzenie dodatkowe stosowane przy blokadzie liniowej

Kontakt szynowy

- to element (czujnik torowy) umieszczony w torach, który wykrywa przejazd po nim kół pojazdów

Konterfekt kolejowy

- wizerunek (portret) kolejowy

Końcówki palą się

- sygnały nocne końca pociągu są zapalone

Końcówki poproszę

- kierownik pociągu do maszynisty, aby dał mu końcówki końca pociągu do powieszenia

Końcówki zgasły

- sygnały nocne końca pociągu nie świecą

Koparka dwudrogowa

- koparka, która może wykonywać swoje prace na drodze (koła gumowe) i na szynach kolejowych (małe kółka kolejowe)

Kopcąca kupa złomu

- spalinowa towarowa lokomotywa serii ST44

Koronowane sieciówki

- zalaminowane bilety sieciowe

Korozja pojazdów

- to mylnie określane zabrudzenie pojazdów elektrycznych powstałe od rozbryzgów smaru grafitowego stosowanego na pantografach

Koryta kolejowe

- profile betonowe służące do umacniania dna rowów a także do konstruowania ścieków kolejowych, skarpowych oraz odwodnień

Koryta poprzeczne

- pod poszczególnymi, podkładami poprzeczne do osi toru, wypełnione podsypką, zagłębienia w mało przepuszczalnych gruntach podtorza

Koryta trapezowe

- profile betonowe o przekroju trapezowym służące do umacniania dna rowów a także do konstruowania ścieków kolejowych, skarpowych oraz odwodnień

Korytka muldowe

- małe profile betonowe (o zaokrąglonym dnie) służące do umacniania dna rowów a także do konstruowania ścieków kolejowych, skarpowych oraz odwodnień

Korytka ściekowe

- profile betonowe służące do umacniania dna rowów a także do konstruowania ścieków kolejowych, skarpowych oraz odwodnień

Kosa w biegu

- jadąca lokomotywa elektryczna serii EP07

Kosić szmal

- wzbogacać się przez robienie dużej ilości nadgodzin w drużynach trakcyjnych

Kostka pulpitowa

- to seledynowy (na wierzchu) sześcian o wymiarach 40 x 40 x 40 mm, na którym mogą być umieszczone sygnalizatory, tarcze, przyciski, podświetlane rowki torowe i zwrotnicowe itp.

Koszyk zakupów 

- finalizacja zakupów rezerwacji miejsc (miejscówki z biletem) w systemie komputerowym online

Kotwienie krańcowe

- zamocowanie odcinka naprężenia sieci trakcyjnej (na jej końcach) za pomocą ciężarów lub innych urządzeń naprężających, które samoczynnie się kompensuje bez względu na wpływ temperatury na naciągnięcie w sieci jezdnej

Kotwienie naprężające

- zamocowanie odcinka naprężenia sieci trakcyjnej (na jej końcach) za pomocą ciężarów lub innych urządzeń naprężających, które samoczynnie się kompensuje bez względu na wpływ temperatury na naciągnięcie w sieci jezdnej

Kotwienie stałe

- końcowe mocowanie odcinka naprężenia sieci trakcyjnej bez uwzględnienia jej kompensacji pod wpływem temperatury na naprężenie w sieci jezdnej

Kotwienie środkowe

- to takie zamocowanie sieci jezdnej w pobliżu jej środka w odcinku naprężenia, które uniemożliwi przesuwanie się wzdłużne przewodów tego odcinka naprężenia

Kozioł oporowy

- zakończenie toru (brak możliwości do dalszej jazdy)

Kozioł oporowy

- jedno z miejsc do odstawiania lokomotyw (zakończenie toru)

Kraina umarłych

- miejsce postoju skasowanych z ewidencji i rdzawiących lokomotyw

Kraina żywych

- miejsce postoju sprawnych, będących w bieżącej eksploatacji lokomotyw

Krakowskie ladacznice

- tak nazywana przez większość impreza pod szyldem "Krakowskie Łącznice"

Krawat kolejowy

- rodzaj połączenia dwóch szyn (łubka)

Kreozot węglowy

- tak nazywa się preparat wytwarzany z surowej frakcji smoły węglowej, który kiedyś był stosowany do impregnacji kolejowych drewnianych podkładów oraz słupów telefonicznych (ustawianych przy torach)

Kręcić kołem

- przestawiać nastawnik jazdy (w kształcie kierownicy samochodowej) na wyższe, lub niższe pozycje jazdy

Kręć karuzelą

- można obracać obrotnicą

Królowa Polskich Torów

- elektryczna lokomotywa do prowadzenia pociągów pośpiesznych serii EP09

Krótka bipa

- wagony Bhp, nazwa popularna przede wszystkim na Pomorzu

Krótkie życie

- lokomotywa, która krótko pracowała i została z różnych powodów skasowana

Krótkim ryjem

- jazda lokomotywą jednokabinową na pociągu, podczas której kabina znajduje się bliżej czoła pociągu

Krzepnie olej

- olej staje się nieprzydatny, gdy przestaje być płynnym i wtedy nie dopływa do miejsc tarcia

Krzywa wieża

- nastawnia, która z biegiem czasu przekrzywiła się (np. na SPC)

Krzywe rydle

- żartobliwe określenie maszynistów ze Zduńskiej Woli Karsznice, którzy noszą lakierowany, błyszczący daszek od czapki kolejowej. Doniósł Wiktor Płóciennik pochodzący ze Zduńskiej Woli

Krzyż św. Andrzeja

- znak drogowy dla kierowców umieszczony bezpośrednio przed przejazdem kolejowym bez zapór lub półzapór

Krzyżownica manganowa

- to krzyżownica wykonana ze staliwa wysokomanganowego z wkładką manganową typu

Insert, łączona z szynami skrzydłowymi za pomocą śrub sprężających

Krzyżownica monoblokowa

- to krzyżownica wykonana z wyfrezowanego litego bloku stalowego ze zgrzanymi oporowo końcówkami szyn dziobowych i skrzydłowych

Krzyżulec dwustronny

- jest to element łączący trzon tłokowy z korbowodem, który porusza się po dwóch prowadnicach

Krzyżulec jednostronny

- jest to element łączący trzon tłokowy z korbowodem, który porusza się po jednej prowadnicy

Książeczka biletowa

- książeczka dla pracownika PKP z odpowiednią ilością biletów, które uprawniały do bezpłatnych przejazdów pociągami osobowymi lub pośpiesznymi (druczki z czerwonym paskiem). Bilet taki był ważny za okazaniem konduktorowi wypełnionego biletu i legitymacji kolejowej

Książka pokładowa

- książka przypisana do danej lokomotywy, w której notowane są wszystkie służby

Kto łyknął?

 - kto kupił, np., kto kupił lokomotywę CARGO?

Kumplowana oś

- oś wiązana w parowozie to oś napędowa połączona z innymi za pomocą wiązarów przenoszących napęd

Kupa złomu

- rosyjska dwuczłonowa lokomotywa elektryczna serii ET42 jeżdżąca po polskich torach

Kurek końcowy

- zawór na końcach wszystkich pojazdów umożliwiający zamknięcie i otwarcie przepływu powietrza w przewodzie głównym

Kurki przedmuchowe

- na parowozie zawory przedmuchowe, które otwiera maszynista w razie potrzeby (na dłuższym postoju parowozu) do usunięcia pary z cylindra

Kwadratowe koła

- zestawy kołowe z płaskimi miejscami obracają się, co powoduje typowy stukot

Statystyka słownika:

Kogucik

165

- zwrotów wyrazowych na literę "K" jest umieszczonych
   w SLANGU KOLEJOWYM...


STRONA GŁÓWNA   |   WYRAZY   |   ZWROTY   |   PAROWOZY  |   SPALINOWE   |   ELEKTRYCZNE   |   ZESPOŁY TR.   |   DREZYNY
WĄSKOTORÓWKI   |   TABOR SPECJALNY   |   WAGONY   |   KONTAKT   |   HUMORY   |   PUZZLE

© Copyright 2019 - 2021 - SLANG KOLEJOWY. Wszelkie prawa zastrzeżone.   /TADEUSZPL/